Sökning: "Oral historia"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Oral historia.

 1. 1. Historia i original : Legitimitet och historiesyn på Riksarkivets webbplats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Arkivvetenskap; Riksarkivet; Diskursanalys; Historievetenskap; Kulturarv; Webbplats; Legitimitet; Historiska källor; Riksarkivet.se; Kunskap; Laclau Mouffe; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the texts and images appearing on the internet homepage of the Swedish national archive - riksarkivet.se. This is done by using the discourse analysis theory, as it is presented by Laclau and Mouffe. LÄS MER

 2. 2. Framtiden för meänkieli : Språklig identitet hos tornedalska elever i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Viitala; [2020]
  Nyckelord :linguistic identity; meänkieli; Swedish tornedalian pupils; visual linguistic portraits; revitalization; language portraits; kielellinen itenttiteetti; meänkieli; toornionlaakson koulukläppit; visyalineen kielellinen potretti; revitalisering; kielipotretti; språklig identitet; meänkieli; visuellt språkligt porträtt; tornedalska elever; revitalisering; språkporträtt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sin undersökning om tornedalska elevers språkliga identitet och relation till meänkieli. Studien utfördes genom triangulering som bestod av visuella språkliga porträtt, gruppintervjuer och fältanteckningar i tre fjärdeklasser i två olika tornedalska skolor. LÄS MER

 3. 3. Who Owns This Jungle? : Landscape Changes, Landownership and Traditional Authority in the Tropical Forests of Western Ghana

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Josephine Laursen; [2019]
  Nyckelord :Action-oriented research; Landscape change; Chieftaincy; Ghana; Hermeneutic phenomenolo-gy; Landownership; Landscape history; Local communities; Negotiations; Oral history; Tradi-tional authority; Western Ghana;

  Sammanfattning : In Cocopa and Nopame, two rural communities in western Ghana, changes are both internally and externally driven. Combined with ongoing negotiations of authority, landownership, history, tradition and culture, the interconnectedness of these areas shapes the realities of these communities. LÄS MER

 4. 4. De dödsdömdas hälsa : En studie av de dödsdömdas hälsa från två avrättningsplatser på Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Mia Bárány; [2019]
  Nyckelord :Galgberget; osteology; osteoarchaeology; archaeology; palaeopathology; executional sites;

  Sammanfattning : This bachelor thesis covers two executional sites on the island of Gotland with focus on the palaepathology among the executed individuals. The aim is to see which pathological changes that occured most often and if they have any correlation between these and these individuals socioeconomic status. LÄS MER

 5. 5. Who Owns This Jungle? : Changes, Landownership and Traditional Authority in the Tropical Forests of Western Ghana

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Josephine Laursen; [2019]
  Nyckelord :Action-oriented research; Change; Chieftaincy; Ghana; Hermeneutic phenomenology; Land-ownership; Landscape history; Local communities; Negotiations; Oral history; Traditional au-thority; Western Ghana;

  Sammanfattning : At present, in Adansi and Daboase, two rural communities in Western Ghana, changes are both internally and externally driven. Combined with ongoing negotiations of authority, landownership, history, tradition and culture, the interconnectedness of these areas shapes the realities of these communities. LÄS MER