Sökning: "Orawan Johansson Sikhinaram"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Orawan Johansson Sikhinaram.

 1. 1. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Doften av stereotyper : En semiotisk analys av två parfymreklamers framställning av manligt och kvinnligt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Matilda Landsberg; Martina Askebrink; [2021]
  Nyckelord :Stereotyper; kön; semiotik; reklam;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker hur män och kvinnor skildras i reklamer för samma produkt avsedd för honom respektive henne. Syftet med undersökningen är att undersöka om det finns några skillnader i hur könen presenteras om reklamfilmen vänder sig till män eller till kvinnor. LÄS MER