Sökning: "Orchestra Project"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Orchestra Project.

 1. 1. What is the key to success? Exploring various ways of preparation for orchestra projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joanna Latala; [2019-04-02]
  Nyckelord :Orchestral Playing; Practice Methods; Orchestra Technique; Technical Exercises; Orchestra Project; Cello Section; Cello; Orchestra; Orchestral Excerpts;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse the preparation process before orchestra projects. This thesisbegins with the description of ways of preparing for orchestra projects for the University ofGothenburg Symphony Orchestra. The second part of the thesis is a description of problemswhich I found during the preparation and ways which I tried to solve them. LÄS MER

 2. 2. Där takteringen slutar börjar dirigeringen : - Kroppsspråket som musikaliskt uttrycksmedel

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Niclas Blixt; [2018]
  Nyckelord :Conducting; Bodylanguage; Non-verbal communication; Dirigering; Kroppsspråk; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : The conductor's body is the primary and most effective tool of communication - it is through the individual repertoire of non-verbal gestures that the conductor shows the artistic expression. The basic features of the music, tempo, rubato, dynamics, phrasing, articulation and sound are displayed by the hands. LÄS MER

 3. 3. Chimär - Symphony No.1 in D major : orkestrering och arrangering av popmusik för symfoniorkester

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Svedmyr; [2018]
  Nyckelord :Orkestrering; instrumentering; arrangering; genreöverskridande; populärmusik; symfoniorkester;

  Sammanfattning : I det här projektet undersöks vad resultatet blir när melodier ur egenskriven populärmusik orkestreras och arrangeras för symfoniorkester i den klassiska formen av rondo, i detta fall efter en äldre form av rondo bestående av fyra återkommande teman samt tre episoder eller avvikelser från temat. Denna typ av rondo var populär under barocken och romantiken. LÄS MER

 4. 4. The Snare Drum Roll

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lúcia Viana da Silva; [2017-09-22]
  Nyckelord :orchestral percussion; snare drum; technique; roll;

  Sammanfattning : Like most other percussion instruments, the snare drum was introduced relatively late in the symphonic orchestra, and major changes and improvements concerning its playing techniques are still taking place. One of the most distinctive aspects of the snare drum is the roll, which consists of a challenge that most percussionists face eventually during their career. LÄS MER

 5. 5. Sparking Musical Excellence

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Kilian Konrad; [2017-09-22]
  Nyckelord :audition; concentration; instrumental practice; interpretation; mental attitude; musical concept; orchestral excerts; performance; symphonic orchestra; trombone; words and music;

  Sammanfattning : Is there a way to describe style, mood, meaning of an orchestral excerpt in one or two words? Can those describing words (adjectives) help to find the focus quicker in between the performances of different excerpts in an audition situation? Does the musical meaning of my performance get stronger if I formulate my musical ideas in words before?In my master project I worked with the five most commonly used orchestral excerpts in orchestra auditions for tenor trombone. I researched the historical and compositional backgrounds of the excerpts. LÄS MER