Sökning: "Ordered Logit Model"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ordered Logit Model.

 1. 1. Income, Insurance, and Happiness in China: Evidence from CHIP2013

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yanni Shen; [2020-07-10]
  Nyckelord :Subjective Well-being; Income; Insurance; Ordered Logit Model;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? : - en kvantitativ undersökning av europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Danilo Jovanovic; Sven Nelson; [2019]
  Nyckelord :IAS 36; goodwill impairment; bond ratings.; IAS 36; goodwillnedskrivning; kreditbetyg.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? - en kvantitativ undersökning av europeiska företag   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Danilo Jovanovic och Sven Nelson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2019 - juni   Syfte: År 2005 blev tillämpningen av IASB:s kontroversiella och värdebaserade redovisningsstandard IFRS obligatorisk för europeiska noterade bolag, genom en förordning antagen av Europarlamentet. Med tiden har allvarlig kritik kommit att riktats mot utformningen av standarden, då den inbegriper en hög grad subjektivitet i samband med goodwillnedskrivningar. LÄS MER

 3. 3. The Geography of Publicly Supported Collaboration

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Oskar Lindberg; [2018]
  Nyckelord :R D Collaboration; Sectoral Linkages; Geography; Proximity; Behavioral Additionalities; Innovation programs.; Forskningssamverkan; Sektoriella kopplingar; Geografi; Proximitet; Beteendemässiga effekter; Innovationsprogram.;

  Sammanfattning : This paper presents an econometric analysis of the factors that influence the degree of interregional R&D collaboration between firms and other economic actors in publicly supported innovation programs. The study is based on quantitative data of two innovation programs financed by the Swedish innovation agency Vinnova; “Fordonsstrategisk forskning och innovation” (FFI) and “Utmaningsdriven Innovation” (UDI). LÄS MER

 4. 4. Acculturation and health of immigrants in elderly ages in Costa Rica

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Marcos Castillo Bastos; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Although health disparities among immigrants and natives has been researched quite extensively, the associations with acculturation and health require more attention, especially in Costa Rica where elderly immigrants have been increasing relatively for years and research is scarce. This study explores, with help of a longevity and aging survey (CRELES) and an ordered logit model, how this association holds for elderly immigrants in Costa Rica. LÄS MER

 5. 5. Is There A Glass Ceiling In Japan? : Occupational Segregation and Sex Differences inManagerial Promotions in Japan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Pimolporn Jintarith; Nannapat Vorayotsri; [2017]
  Nyckelord :Glass Ceilings; Occupational Sex Segregation; Promotions; Gender;

  Sammanfattning : This paper analyses the difference probability in holding managerial positions between men and women in Japan as the glass ceiling effect. In addition, we analyses whether the difference is affected by gender composition within the workplaces. LÄS MER