Sökning: "Ordinary differential equations"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Ordinary differential equations.

 1. 1. Heterogena Multiskalmetoder för Högt Oscillativa och Dissipativa Ordinära Differentialekvationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Nattapol Injan; Arvid Norström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studerar vi en klass av numeriska algoritmer som går under namnet heterogena multiskalmetoder. Vi presenterar en introduktion till ämnet och analyserar stabiliteten och noggranheten för några implementationer på dissipativa och oscillativa problem. LÄS MER

 2. 2. An introduction to some ordinary differential equations governing stellar structures

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Yani di Giovanni; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The Lane-Emden equation is a non-linear differential equation governing the equilibrium of polytropic stationary self-gravitating, spherically symmetric star models; $${\frac {1}{\xi ^{2}}}{\frac {d}{d\xi }}\left({\xi ^{2}{\frac {d\theta }{d\xi }}}\right)+\theta ^{n}=0.$$ In the isothermal cases we have the Chandrasekhar equation: $${\frac {1}{\xi ^{2}}}{\frac {d}{d\xi }}\left({\xi ^{2}{\frac {d\psi}{d\xi }}}\right)-e^{-\psi}=0$$ After having derived these models, we will go through all cases for which analytic solutions are achievable. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsmetoder för Molekylsimuleringar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Viktor Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om beräkningsmetoder för att utföra molekylsimuleringar på ett system av enkla partiklar. Genom att använda Lennard-Jones parpotential kan den attraktiva-repulsiva kraften som verkar på atomer och molekyler modelleras. LÄS MER

 4. 4. Suturing in Surgical Simulations

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Kiran Beersing-Vasquez; [2019]
  Nyckelord :Surgical suturing; spline model; Lagrange constraints; multibody dynamics; differential algebraic equations; Kirurgisk suturering; spline-modell; Lagrange-begränsningar; multikroppsdynamik; differentiella algebraiska ekvationer;

  Sammanfattning : The goal of this project is to develop virtual surgical simulation software in order to simulate the suturing and knot tying processes associated with surgical thread. State equations are formulated using Lagrangian mechanics, which is useful for the conservation of energy. LÄS MER

 5. 5. Evolving Chemical Reaction Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Degrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One goal of synthetic biology is to implement useful functions with biochemical reactions, either by reprogramming living cells or programming artificial vesicles. In this perspective, we consider Chemical Reaction Networks (CRNs) as a programming language. LÄS MER