Sökning: "Ordningsvakt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Ordningsvakt.

 1. 1. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 2. 2. Ordningsmakt eller ordningsvakt : En kritisk analys av svenska riksdagspartiers syn på ordningsvakter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Brandt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ordningsvakt är en person som förordnas av polismyndigheten för att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället, men som inte är anställd inom polisväsendet. En ordningsvakt åtnjuter befogenhet att ingripa vid ordningsstörning och brott, och har vid sådant utövande rätt att använda sig av försvarlig mängd våld. LÄS MER

 3. 3. Trygghet och rädsla för personbrott i närvaro av olika kapabla väktare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Palmqvist; Erika Pettersson; [2017]
  Nyckelord :rädsla för brott; trygghet; kapabel väktare; polis; ordningsvakt; polisens volontär;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka de kapabla väktarna polis, ordningsvakter, polisens volontärer samt icke-uniformerade kapabla väktares betydelse för trygghet och rädsla för personbrott. Även sambandet mellan trygghet och rädsla för personbrott undersöktes. LÄS MER

 4. 4. Lilla blåljusutredningen : En undersökning om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa yrkesgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Wiröstrand; [2017]
  Nyckelord :blåljuspersonal; blåljusutredning; blåljusutredningen; förstärkt skydd; våld mot tjänsteman; hot mot tjänsteman; våldsamt motstånd; polis; ambulans; ambulanspersonal; räddningstjänst; räddningstjänstpersonal; brandkår; brandmän; ordningsvakt; ambulanssjuksköterska; sjuksköterska; taxichaufför; tjänsteman; tjänstemän; myndighetsutövning; myndighetsutövare; tjänsteutövning; yrkesgrupp; yrkesgrupper; straffrätt; polisrätt; kriminalpolitik; kriminalrätt; kriminalisering; stenkastning; särskilt utsatta områden; särskilt utsatt område; utanförskapsområde; utanförskapsområden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterat våld bland ordningsvakter och entrévärdar i Malmös krogmiljö: en kvantitativ studie om trygghet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Salla Hiekkanen; Dominika Kaminska; [2017]
  Nyckelord :workrelated violence; entry host; security guard; safety; vulnerability arbetsrelaterat våld; entrévärd; ordningsvakt; trygghet; utsatthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nightlife environments are high-risk environments for violence, hence security guards and nightclub entry hosts are necessary to guarantee guest safety. However, there is little research on their view of their own safety and vulnerability. LÄS MER