Sökning: "Ordningsvakter"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Ordningsvakter.

 1. 1. Ordningsvakter på Möllevångstorget : En studie om ordningsvakter som förebyggande åtgärd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Johnsson; Kriv Ado; [2021]
  Nyckelord :Directed patrol; Disorder; Fear of crime; Möllevångstorget; security guard; situational prevention; Möllevångstorget; riktad patrullering; ordningsstörningar; ordningsvakt; otrygghet; situationell prevention;

  Sammanfattning : Studien har ett tvådelat syfte. Först ämnar studien undersöka utifrån vilka förutsättningar det tagits beslut om att implementera kommunala ordningsvakter att patrullera på och kring Möllevångstorget i Malmö, vidare att undersöka vilka mål och förväntningar involverade aktörer har på insatsen. LÄS MER

 2. 2. Bevakningsbranschen, en bransch för alla? -En kvalitativ studie om väktare och ordningsvakters upplevelser och förståelse av kön i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Axelsson; Malin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Masculinity; security guard; gender; male-domination; homosociality; gender differences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the importance of gender in the security guard occupation and also to investigate what gender-marked notions about the security industry that exist among the respondents. Furthermore, the purpose is to investigate the respondents' experience of the impact that gender has on the working group. LÄS MER

 3. 3. Ordningsvakter i det offentligas tjänst - 3 § Lagen om ordningsvakter och den kommunala ordningshållningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Aspegren; [2021]
  Nyckelord :offentlig rätt; kommunalrätt; ordningsvakter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study below is to examine how the societal use, especially regarding the municipal application, of police ordained private security guards in the public sphere relates to the regulation of this legal institution that came into being in the late 1970s? The study achieves this by conducting a historical review in order to explain why Sweden is basically alone in the world in applying a system of police-appointed civilians, usually employed in private companies and hired by public authorities to manage large parts of public safety. Applicable law is dealt with in length and the legislative work that preceded and came under current law has also been examined. LÄS MER

 4. 4. När ordningsvakter griper misstänkta brottslingar : En analys av de straff- och processrättsliga konsekvenserna av ordningsvakters användande av envarsgripandeinstitutet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl David Sigerud Lärkert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Amar Lihovic; [2020]
  Nyckelord :Public security officer; turnover intention; job satisfaction; work engagement; personality; Ordningsvakt; avsikten att lämna yrket; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; personlighet;

  Sammanfattning : Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. LÄS MER