Sökning: "Ordstamskomplettering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Ordstamskomplettering.

 1. 1. Priming vid ordstamskomplettering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hassan Abdullahi; [2020]
  Nyckelord :Priming; Ordstamskomplettering; Implicit minne;

  Sammanfattning : Priming är ett sätt att studera hur det implicita minnet fungerar och påverkar oss. I den här studien undersöktes priming vid ordstamskomplettering och hur presenterat ord respektive icke presenterat ord påverkar priming. Syftet med studien var att undersöka och analysera priming vid ordstamskomplettering. LÄS MER

 2. 2. Priming vid ordstamskomplettering av sammansatta ord

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Kallonen; [2020]
  Nyckelord :Priming; Word stem completion; Implicit memory; Priming; Ordstamskomplettering; Implicit minne;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera effekten av priming vid ordstamskomplettering. Mina frågeställningar var 1) har priming en effekt på kompletteringen av sammansatta ords ordstammar? 2) är en svarstid på fyra sekunder för kort för kompletterandet av en ordstam? 3) kompletteras ordstammarna med det första ordet försökspersonerna kommer på? För att besvara mina frågeställningar utförde jag ett experiment. LÄS MER