Sökning: "Orela Vokes"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Orela Vokes.

 1. 1. Hjälp oss bli människor: En fenomenologisk hermeneutisk gruppintervjustudie om vad gymnasieelever upplever är meningsfullt med deras skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Lundahl; Orela Vokes; [2020-09-15]
  Nyckelord :meningsfullhet; elevperspektiv; bildning; hermeneutik; fenomenologi;

  Sammanfattning : Skolverkets regelbundna attitydundersökning brukar fråga elever hur ofta det kännsmeningsfullt att gå i skolan. Detta belyser emellertid inte vad som är meningsfullt i skolan. LÄS MER

 2. 2. REVELLING IN FOOD: An Ecofeminist Reading of Margaret Atwood’s The Edible Woman

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Orela Vokes; [2015-09-25]
  Nyckelord :feminism; vegetarianism; eating habits; body;

  Sammanfattning : Margaret Atwood’s debut novel The Edible Woman follows protagonist MarianMacAlpin’s life over the span of a few months, through her engagement to, and subsequentbreakup from, Peter Wollander. There are references to food on almost every page, and therelationship between women and food in particular has been extensively analysed by feministcritics of the novel. LÄS MER