Sökning: "Orem"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Orem.

 1. 1. Effekten av fysisk aktivitet för vuxna individer med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Alice Nyberg; Viktor Helander; [2020]
  Nyckelord :Behandling; depression; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major social issue affecting 19% of Sweden’s population. The affected individuals can have a lowered mood, suicidal thoughts and concentration problems. Antidepressants and CBT are two different treatment methods. LÄS MER

 2. 2. En osynlig sjukdom : Upplevelsen av att leva med typ 1-diabetes

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Edman; [2020]
  Nyckelord :Innehållsanalys; kvalitativ; Orem; Diabetes; blogg; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som är en långvarig sjukdom som påverkar personens vardag. Egenvård är en viktig del av typ 1-diabetes och Orem belyser att människan har möjlighet att vårda sig själv. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan upplevde det som viktigt att arbeta förebyggande och stötta patienten. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av egenvård när hjärtat sviktar: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Lööv; Beilul Tesfai; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; information; knowledge; nursing; qualitative; well-being; Hjärtsvikt; information; kunskap; kvalitativ; omvårdnad; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en global folkhälsosjukdom som berör både fysiska och psykiska aspekter. Symtomen skapar begräsningar i vardagen och påverkar livskvalitén. Hjärtsvikt är en oförutsägbar sjukdom som inte kan botas men symtomen kan lindras med hjälp av medicinering, behandling och underhåll av egenvård. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Madeleine Johansson; Amanda Hedman; [2020]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self-care; Orem’s self-care theory; lifestyle changes.; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; Orems egenvårdsteori; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 anses vara en välfärdssjukdom där antalet som har sjukdomen ökar i världen. En viktig del av behandlingen är egenvård där personen med diabetessjukdomen har ett stort egenansvar. Vilket kan innebära livsstilsförändringar med nya rutiner. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter och livskvalitet efter amputation till följd av diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Leonor Becker Broberg; Linnea Gillberg; [2020]
  Nyckelord :Diabetes; Amputation; Experience; Self-care; Orem; Diabetes; Amputation; Upplevelse; Egenvård; Orem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en global folksjukdom som drabbar ett stort antal människor. Sjukdomen är kronisk och kan leda till allvarliga komplikationer som amputation. Sjuksköterskan behöver förståelse för hur en amputation påverkar patientens upplevelser av hälsa och livskvalitet. LÄS MER