Sökning: "Orem"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Orem.

 1. 1. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. ”Vi tar en dag i taget” : Anhörigas upplevelse av att stödja en närstående under ett cancerförlopp.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Davidsson; Annika Johansson; [2019]
  Nyckelord :Blogs; Content analysis; Orem; Relative supporters; Anhörigstödjare; Bloggar; Innehållsanalys; Orem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga är personer inom familjen eller en nära släkting som stödjer eller vårdar en närstående, som i detta sammanhang syftar till patienten. Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskan upplever att de ger olika sorters stöd till anhöriga och patienten under ett cancerförlopp vilket kan vara utmanande. LÄS MER

 3. 3. ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Björn Johansson; Jalal Hussain; [2019]
  Nyckelord :Experience; Independence; Orem; Qualitative; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med hembaserad dialysbehandling vid kronisk njursvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ann Pirom Eklund; Niporn Söderdahl; [2019]
  Nyckelord :Peritoneal dialysis; Haemodialysis; Home dialysis; Patients experience; Living with; Qualitative; Peritonealdialys; Hemodialys; Hembaserad dialys; Patients upplevelse; Att leva med; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njursvikt innebär en nedsatt filtreringsförmåga och delas in i två tillstånd, akut och kronisk. Akut njursvikt utvecklas inom kort tid med kraftigt reducerad glomerulär filtration och leder till ett allvarligt tillstånd, medan vid kronisk njursvikt försämras kapaciteten långsamt under en längre tid och i det senare skedet krävs kontinuerlig dialysbehandling. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av vad som främjar egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Klaesson; Lee Smith; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; Facilitators; Orem; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Främjande faktorer; Orem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av världens största folksjukdomar där åtta och en halv procent av världens befolkning är drabbade. Vårdens resurser är begränsade och ett stort ansvar läggs på patientens egenvård. Sjuksköterskans uppgift är att motivera och stötta dessa patienter utifrån deras egen kapacitet och livssituation. LÄS MER