Sökning: "Organ donor"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Organ donor.

 1. 1. Consent to organ donation and family authorization : A causal inference study of the French amendment of article L1232-1 in Code de la santé publique and organ donations

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Moa Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Organ donation; Default options; Presumed consent; Family authorization; Synthetic control method; France;

  Sammanfattning : The world is experiencing a lasting shortage of organ donations – a problem more severe in some countries than others. Literature on the matter argues that an explanation for this is the various legal default consent systems, and the importance put on the opinions of the family members regarding the donation question in case of sudden death. LÄS MER

 2. 2. Effekten av identifierat och oskyldigt offer för intention att bli organdonator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ida Blomberg; Samuel Ling; [2022]
  Nyckelord :Organdonation; Organ donor; Identifiable victim effect; Identified victim; Identifiable victim; Innocent victim; Non-innocent victim; Intention to organ donation.; Organdonation; Organdonator; Identifiable victim effect; Identifierat offer; Identifierbart offer; Oskyldigt offer; Icke-oskyldigt offer; Intention till organdonation.;

  Sammanfattning : Antalet organdonatorer i Sverige räcker inte för att täcka behovet för dem som är i behov av organtransplantation. För att kunna bli organdonator krävs att vården vet om den avlidnes vilja. Det säkraste sättet att meddela sin vilja är genom donationsregister. LÄS MER

 3. 3. Det döende barnet som möjlig organdonator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Kjerf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to limelight a child ́s position regarding organ donation and thus complicated legal situation that arise. The problem with establishing a child ́s right to his or hers self-determination and participation are that these legal concerns are mainly regulated through doctrine and government decision, as there are inadequate legal acts to regulate the area. LÄS MER

 4. 4. Att skörda organ – Operationssjuksköterskans fält vid operation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sophie Hansson; Linnéa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; Erfarenhet; Donatorsoperation; Litteraturstudie; Organdonation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att en organdonation ska vara möjlig, ska donatorns önskemål vara väldokumenterat eller framfört till närstående om de ställs inför förfrågan. Organ Donor Advocacy är ett fenomen som innefattar att skydda donatorns och dess närståendes vilja och önskemål, samt att de lagar och dokument som gäller följs av alla inblandade. LÄS MER

 5. 5. A Sociological Perspective on Organ Transplantation and Donation in Serbia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Teodora Vojnov; [2021]
  Nyckelord :Organ transplantation; organ donation; social capital; gift exchange theory; motivated information management; theory of planned behaviour; religion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organ shortage has been a large issue all over the world, almost for as long as there have been organ transplants. Other than the straightforward issues like the organs not matching between the donor and the recipient, limited availability of suitable donors, logistic problems involved with the transplantation procedure etc. LÄS MER