Sökning: "Organdonation"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Organdonation.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda en patient som är en potentiell organdonator : En systematisk integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Evertsson; Dennis Sporrong; [2021]
  Nyckelord :organdonation; hjärndöd; intensivvårdssjuksköterskor; erfarenheter; upplevelser; närstående; omvårdnad; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Behovet av organ för transplantation överskrider idag tillgången, vilket resulterar i att människor avlider i väntan på ett organ. För intensivvårdssjuksköterskor är organdonation en sällan förekommande händelse, vilket medför avsaknad av kunskap och erfarenhet om den komplexa och påfrestande vården av en organdonator. LÄS MER

 2. 2. Att skörda organ – Operationssjuksköterskans fält vid operation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sophie Hansson; Linnéa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; Erfarenhet; Donatorsoperation; Litteraturstudie; Organdonation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att en organdonation ska vara möjlig, ska donatorns önskemål vara väldokumenterat eller framfört till närstående om de ställs inför förfrågan. Organ Donor Advocacy är ett fenomen som innefattar att skydda donatorns och dess närståendes vilja och önskemål, samt att de lagar och dokument som gäller följs av alla inblandade. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans upplevelse av att delta under organdonation där livsuppehållande åtgärder avslutas : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Anehammar; Hanna Ferm; [2021]
  Nyckelord :Dignity; Experiences; Organ procurement; Perioperative nurse; Teamwork; work enviroment; Arbetsmiljö; Operationssjuksköterska; Organdonation; Teamarbete; Upplevelser; Värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation är en komplex operation som ställer höga krav på operationssjuksköterskan. I Sverige styrs donationsprocessen av lagar och regler och ett ställningstagande från patienten eller närstående är avgörande för processen att påbörjas. LÄS MER

 4. 4. Värdet av ett veto : En samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl för ett borttagande av närståendevetot vid organdonation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Hertzman; Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Organ donation; Family consent; Hard opt out; Cost-benefit analysis; Survey.; Organdonation; Närståendeveto; Hard opt out-system; Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl; Enkätstudie.;

  Sammanfattning : Under tidig vår 2021 presenterade den svenska regeringen en proposition som skulle innebära ändringar i transplantationslagen. Eftersom det råder organbrist i Sverige är syftet med propositionen att fler donationer ska möjliggöras. LÄS MER

 5. 5. Att vårda det ovärderliga- en kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn som är potentiell organdonator

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Caroline Winberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; kvalitativ studie; barn; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has enabled the possibilities to save lives and improve the quality of life for critically ill people. At present, it is uncommon that children are potential organ donors, this means that children are dying every year waiting for transplantation and lack of organs. LÄS MER