Sökning: "Organic links"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Organic links.

 1. 1. De Svenska Konsert och Eventarrangörerna under Covid-19 : En kvalitativ studie om hantering av Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Kahlén; Daniel Comstedt; [2021]
  Nyckelord :Financial management; management control; budgeting; human capital; motivation.; Ekonomistyrning; Management control; Budgetering; Humankapital; Motivation.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa fallstudie undersöks den svenska konsert- och eventbranschen utifrån perspektivetekonomistyrning och management control. Genom intervjuer av yrkesverksamma personer relevantasett till studiens syfte undersöks vilken budgetering som förefaller sig lämpligast, om det riskeraskompetenstapp internt och externt för att slutligen bygga emot frågeställningen om vilka faktorer somprimärt hindrar en uppstart och återgång för verksamheten till normal kapacitet. LÄS MER

 2. 2. I sökandet på det rätta innehållet : En kvalitativ undersökning om sökmotoroptimering och dess funktion samtrelevans

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Bäckström; Rebecca Haddad; Morgan Lindblom; [2021]
  Nyckelord :SEO; SEM; Sökmotoroptimering; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Date: 2021-01-20 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Alexander Bäckström Rebecca Haddad Morgan Lindblom Title: In Search of the Right Content. Tutor: Aswo SafariKeywords: SMO, Marketing, Consumers, Companies Research: A qualitative research with alignment on semi structured interviews. LÄS MER

 3. 3. De Svenska Konsert och Eventarrangörerna under Covid-19 : En kvalitativ studie om hantering av Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Kahlén; Daniel Comstedt; [2021]
  Nyckelord :Financial management; management control; budgeting; human capital; motivation.; Ekonomistyrning; Management control; Budgetering; Humankapital; Motivation.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa fallstudie undersöks den svenska konsert- och eventbranschen utifrån perspektivetekonomistyrning och management control. Genom intervjuer av yrkesverksamma personer relevantasett till studiens syfte undersöks vilken budgetering som förefaller sig lämpligast, om det riskeraskompetenstapp internt och externt för att slutligen bygga emot frågeställningen om vilka faktorer somprimärt hindrar en uppstart och återgång för verksamheten till normal kapacitet. LÄS MER

 4. 4. Decreasing organic nitrogen concentrations in European water bodies - links to organic carbon trends and land cover

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alexis Cazorla; [2020]
  Nyckelord :geography; GIS; physical geography; organic nitrogen; organic carbon; land cover; eutrophication; Europe; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : European rivers experience increasing concentrations of total organic carbon (TOC) from terrestrial sources due to factors involving changes in land use, climate and soil acidity. However, low interest is given to the evolution of total organic nitrogen (TON) concentrations in surface waters, the links with TOC concentrations and the influence of the surrounding land cover on nutrient inputs. LÄS MER

 5. 5. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2020]
  Nyckelord :temporär arkitektur; möten; mångfald; Hornsbergs strand; gaturum; offentliga platser; gestaltning;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. LÄS MER