Sökning: "Organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 13678 uppsatser innehållade ordet Organisation.

 1. 1. När karta och terräng inte stämmer överens. Strategier som legitimerade psykoterapeuter använder för att ta sig fram i en New Public Management-styrd verksamhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Rexmo; [2023-11-17]
  Nyckelord :NPM; strategier; legitimerad psykoterapeut; kreativitet;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att undersöka legitimerad psykoterapeuters upplevelse av New Public Management (NPM) som styrform inom Västra Götalands Regionen (VGR). Svårigheterna att få NPM och människovårdande verksamheter att samspela har flitigt debatterats i media, på sociala forum och mellan professionella. LÄS MER

 2. 2. New ideal types of development? The case of the United Nations Association of Sweden and the information and communication strategy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanne Andersson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Foreign aid policy; Strategy for information and communication; Civil society organisation; Development; Agenda 2030; Internationalism; Isolationism; Protectionism.;

  Sammanfattning : This qualitative case study examines how varying perspectives on development shape foreign aid budgets and how this leads to consequences for civil society organisations and society as a whole. Since Sweden´s new government took office, substantial cuts have been made to the foreign aid budget, notably reducing funding for the information and communication strategy. LÄS MER

 3. 3. The impact of war and crisis on SMEs' global value chains: A quantitative study in West Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Moa Johansson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Small and Medium-sized Enterprises SME ; Global Value Chains GVC ; Globalisation; Deglobalisation and Regionalisation;

  Sammanfattning : Historically global value chains (GVCs) have mainly been operated by transnational corporations (TNCs) but have increased in popularity for small and medium-sized enterprises (SME). Recent events such as the COVID-19 pandemic and the complete Russian invasion of Ukraine in 2022 have exposed vulnerabilities in GVC. LÄS MER

 4. 4. “You can not pay my rent forever” Voices from Dandora: Exploring Perspectives on Slum Tourism through Resident, Tour Guide, and Swedish Tourist Experiences

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Reuterberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Slum tourism; Kenya; Sweden; Dandora; Neocolonialism; Dependency;

  Sammanfattning : In line with the increase of Globalisation, the demand for more unconventional tourism has been on a rise during the last decades. More Western tourists want to get insight into the everyday life of citizens in the country they are visiting. LÄS MER

 5. 5. ”Vi söker dig som…”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Bernhard Bulai; Elin Lundquist; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; Lärare i fritidshem; Profession; Kompetens; Kunskapsbas; Platsannonser; Omsorgsuppdrag;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem konstrueras i platsannonser med utgångspunkt i de kompetenser som där skrivs fram för professionen. I studien används en kvalitativ innehållsanalys i bearbetningen av det empiriska materialet vilket består av 50 platsannonser. LÄS MER