Sökning: "Organisational Culture"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden Organisational Culture.

 1. 1. Managing an Environmental Jolt- A Case Study of How a Swedish SME Made Sense of a Sudden Increase in Demand from the Global Covid-19 Pandemic

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Skarin; Emma Lejonmark; [2021-06-29]
  Nyckelord :Environmental Jolt; the Covid-19 Pandemic; ; SME; Sensemaking Perspective; Collective Sensemaking; Prospective Sensemaking; Culture; Improvisation Bricolage; Updating;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Home Office and Organisational Culture: Exploring the Impact of a Sudden Shift

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Beeke Krohn; Henrik Bing; [2021-06-28]
  Nyckelord :Organisational Culture; home office; MNE;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 4. 4. Employer branding ur ett genusperspektiv : Jämställdhet inom tillverkningsindustrin – attrahera och behålla kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Augustsson; Emma Bruks; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; gender equality; gender studies; leadership; manufacturing industry; male-dominated work; attract; retain; female leader; Employer branding; jämställdhet; genus; ledarskap; tillverkningsindustrin; mansdominerat arbete; attrahera; behålla; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa en större förståelse för ledares upplevelser av employer branding ur ett genusperspektiv i mansdominerade organisationer. Denna kandidatuppsats har undersökt en organisation inom tillverkningsindustrin och har inslag av fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Transatlantic culture-carriers : A qualitative study on Swedish companies' organisational culture change in the United States

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Nydén; Lovisa Svensson; [2021]
  Nyckelord :Culture; Organisational culture; National culture; Culture change; Hofstede s cultural dimensions; Market entry; Leadership.;

  Sammanfattning : All countries have their own national culture, with their own norms, beliefs, attitudes, and values. Every organisation in the world also has their own organisational culture, just like any other social group. Because of the increased globalization throughout the world, more companies are becoming multinational corporations. LÄS MER