Sökning: "Organisational Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Organisational Learning.

 1. 1. Making smart promises: the role of accounting in artificial intelligence sales

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Hugo Näslund; Daniel Sternegard; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Accounting; Effectuation; Decision-making; Innovation;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of accounting in business-to-business sales processes of artificial intelligence technologies. The study is conducted through a dual-case study at two Swedish artificial intelligence companies based on semi-structured interviews and organisational sales documents, focusing on the pilot part of the sales process. LÄS MER

 2. 2. The Use Of Learning Management Systems In Primary Schools : A Qualitative Study Among Teachers In Sweden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kenan Zakre; [2019]
  Nyckelord :Information and communication technology ICT ; learning management system LMS ; user acceptance; unified theory of acceptance and use of technology model UTAUT ; interpretive paradigm; qualitative research;

  Sammanfattning : Information and Communication Technology is used in the education field in Sweden toimprove learning quality. The aim of this research is to investigate the use of LearningManagement Systems in primary schools, in the specific context of the role of LearningManagement System (LMS) in learning and teaching processes from teachers‟perspectives. LÄS MER

 3. 3. Intern eller extern implementering av Lean? : En fallstudie genomförd på små till medelstora produktionsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Aldin Skoko; Lysén Christian; [2019]
  Nyckelord :Informationslogistik; Extern eller Intern; Lean implementering;

  Sammanfattning : För att lyckas bli bättre och effektivare, krävs det att verksamheter ständigt effektivisera sina processer gällande kostnadsmässigt samt leta efter nya arbetssätt för att kunna överleva. Studiens syfte är att undersöka fenomenet kring implementering av konceptet Lean i medelstora produktionsföretag. LÄS MER

 4. 4. From government to network governance - Exploring the governance of complex societal problems

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Kinnunen; Stewart Rebecca; [2019]
  Nyckelord :public sector governance; network governance; new public management; institutional logics; municipality; hierarchy; organizational culture; organisational structure; bureaucracy;

  Sammanfattning : The demands placed on governmental organizations by society have become increasingly diverse, unpredictable and interconnected with the rise of complex societal problems. The failure of traditional forms of government to manage the diversity of citizens’ needs has led to calls for more adaptable and networked forms of governance. LÄS MER

 5. 5. The influence of design agencies (as a form of inbound open innovation) on organisational learning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Francesca Severoni; Natalie Muldoon; [2019]
  Nyckelord :open innovation; design agencies; design thinking; organisational learning; barriers to organisational learning; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis investigates the under-researched relationship between open innovation (OI) and organisational learning (OL). It addresses questions on how design agencies (DAs) (as a form of inbound OI) influence their client company’s OL process. LÄS MER