Sökning: "Organisational transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Organisational transformation.

 1. 1. The big picture in an agile world - A qualitative study on coordination in a large scale agile context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Rezaee; Elin Klasson; [2020-06-22]
  Nyckelord :Agile; Agile Release Trains; System Teams; Coordination; Relational coordination theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Tillförlitlighet hos Big Social Data : En fallstudie om upplevd problematik kopplat till beslutfattande i en organisationskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Eric Rangnitt; Louise Wiljander; [2020]
  Nyckelord :Social media; Data analysis; Big Social Data; Social Media Analytics; Big Social Data Analytics; Data quality; Information quality; Reliability; Veracity; Decision making; Sociala medier; Dataanalys; Big Social Data; Social Media Analytics; Big Social Data Analytics; Datakvalitet; Informationskvalitet; Tillförlitlighet; Veracity; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Den växande globala användningen av sociala medier skapar enorma mängder social data online, kallat för Big Social Data (BSD). Tidigare forskning lyfter problem med att BSD ofta har bristande tillförlitlighet som underlag vid beslutsfattande och att det är starkt kopplat till dataoch informationskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Towards Zero Defects in the Aerospace Industry through Statistical Process Control : A Case Study at GKN Aerospace Engine Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hugo Andrén; [2020]
  Nyckelord :Zero Defects; Statistical Process Control; Quality Management; Industry 4.0; Aerospace Industry;

  Sammanfattning : With the ongoing transformation of modern manufacturing systems in an industry 4.0 environment, industrial actors may see great improvements with respect to quality towards a state of near zero defects. LÄS MER

 4. 4. An exploration of drivers and inhibitors of digital transformation in professional service firms : A multiple case study in management consulting industry

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Xiaoyu Zhai; Yiming Yuan; Sara Hooton; [2020]
  Nyckelord :Digitisation; Digitalisation; Digital Transformation; Disruptive Technology; Professional Services Firms; Managing Consulting Firms;

  Sammanfattning : Background: Professional services have not been digitally disrupted in more than decades. Different emerging technologies are changing the business environment today. The rapidly increasing amount of different available technologies are affecting organisations and their industries and require them to conduct digital transformation (DT). LÄS MER

 5. 5. Informationsspridning ur ledningens perspektiv inför förändring : En kvalitativ studie på ett internationellt tillverkningsföretag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Agnes Cadier; Carolina Preuss; [2020]
  Nyckelord :Dissemination of change; change management; change; communication; big global manufacturing company; Sensemaking.; Informationsspridning; förändringsarbete; förändring; kommunikation; stort internationellt tillverkningsföretag; Sensemaking.;

  Sammanfattning : Sweden's prosperity is one fifth based on successful and innovative industries. To be able to meet the increasingly demanding and complex market the manufacturing companies need to be able to change. LÄS MER