Sökning: "Organisationsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Organisationsbeteende.

 1. 1. Motståndets ansikte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Laier; Sofie Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Förändringsarbete; motstånd; organisationsförändring; organisationsbeteende; resistance to change;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar är vanliga fenomen inom dagens organisationer och förändringarna skapar ofta stort engagemang hos medarbetare, inte sällan leder organisationsförändringar till motstånd. Forskningen som finns idag domineras av synen på individen samt chefernas roll och möjlighet till att påverka motståndet och behandlar således inte de anställdas motstånd som ett relationellt fenomen. LÄS MER

 2. 2. Principer för arkitekturell transformering och förebyggande av komplexitet En jämförande teoretisk studie av Herbert A. Simon och Bert-Inge Hogsveds managementstilar

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Cathrine Frisk; Enrique Pachon; [2016-04-14]
  Nyckelord :Enterprise Arkitektur; Management; Arkitekturell transformering; Organisation; Komplexitet; Principer;

  Sammanfattning : Organisations in constant change, interactions between people in organisations with their own motives and interests, the development of technology and increased growth are factors that lead to increased complexity. Today it is not enough to manage a company. LÄS MER

 3. 3. Varför erkänns en stat? : En komparativ motivanalys om att erkänna stater med utgångspunkt i Allisons teori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linda Johansson; [2016]
  Nyckelord :Graham Allison; Organisationsbeteende; Den rationella aktören; Palestina; Västsahara; Erkännandepolitik; Internationell politik; Aktör; Motiv.;

  Sammanfattning : The Swedish government recognised the state of Palestine, it was soon after the Social democrats won the election 2014. Many thought that a similar decision would be made about West Sahara but the proposal got declined. LÄS MER

 4. 4. Varför erkänns en stat? : En komparativ motivanalys om att erkänna stater med utgångspunkt i Allisons teori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linda Johansson; [2016]
  Nyckelord :Graham Allison; Organisationsbeteende; Den rationella aktören; Palestina; Västsahara; Erkännandepolitik; Internationell politik; Aktör; Motiv.;

  Sammanfattning : The Swedish government recognised the state of Palestine, it was soon after the Social democrats won the election 2014. Many thought that a similar decision would be made about West Sahara but the proposal got declined. LÄS MER

 5. 5. Den salutogena äldreomsorgen. : En kvalitativ studie om omsorgspersonalens arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lina Fransson; [2015]
  Nyckelord :Salutogen; Äldreomsorg; Omsorgspersonal; Organisation;

  Sammanfattning : Titel: Den salutogena äldreomsorgen. – En kvalitativ studie om omsorgspersonalens arbetssätt. Författare: Lina FranssonAnledningen till studiens start, var när jag själv uppmärksammade hur en brukare inte gavs möjlighet till att utföra sysslor som hen egentligen klarar på egenhand. LÄS MER