Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Utvecklande ledarskap medierar relationen mellan etiskt klimat och kreativt klimat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ulrika Haak; Alice Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Organisation; organisationsklimat; kreativitet; kreativt klimat; etiskt klimat; ledarskap; utvecklande ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte sambandet mellan etiskt klimat och kreativt klimat samt det utvecklande ledarskapets effekt på denna relation. Organisationer ställs idag inför stora utmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. Framförallt ställs höga krav på organisationer att vara kreativa. LÄS MER

 2. 2. Är projektledarens praxis relevant för projekteffektivitet? : En studie om övergången mot personliga aspekter och dess betydelse för projekteffektivitet.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Elin Viklund; Daniel Thulin; [2019]
  Nyckelord :Projekteffektivitet; Projektledarpraxis; Psykosociala aspekter; PLS-analys; Byggindustri;

  Sammanfattning : Bakgrund. I nio av tio byggprojekt överstiger kostnaderna budgeten. För att anpassa sig till dagens projektbaserade organisationsklimat krävs det att organisationer blir mer adaptiva för att kunna hantera förändringar orsakade av extern turbulens. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar agila metoder kreativitet och innovationsförmåga? : En fallstudie utifrån ett litet IT-konsultföretag som arbetar enligt Scrum-metoden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Ljungman; [2019]
  Nyckelord :innovation; creativity; IT consulting companies; agile methods; organisational climate; innovation; kreativitet; IT-konsultföretag; agila metoder; organisationsklimat;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur påverkas deltagarnas kreativitet när agila metoder används i praktiken? Hur påverkar agila arbetsmetoder innovationsförmågan? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur ett litet IT-företag arbetar med att främja kreativitet genom att arbeta enligt det agila arbetssättet, för att på så sätt kunna påverka innovationsförmågan. Metod: Denna studie baseras på en fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Kärlek på jobbet - Om stigma i organisationer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Lisa Sergeeva; [2018-06-14]
  Nyckelord :organisation; stigma; byråkrati; arbetstagare; effektivitet;

  Sammanfattning : På moderna arbetsplatser befrämjas social samvaro mellan kollegor, dåpersonliga relationer anses vara gynnande för organisationen. Näravänskapsrelationer ses fördelaktigt, något som av organisationen främjas närgemenskapsstärkande aktiviteter anordnas. LÄS MER

 5. 5. En förnyelseresa mot ett innovativt organisationsklimat : En studie om organisationsförändring och måluppfyllelse när ledningen står för "vad" och medarbetarna för "hur"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Marianne Dahlqvist; Frida Zetterlund; [2017]
  Nyckelord :Organizational Change; Organizational Climate; Improvement Proposals; Innovation; Idea implementation; Ambidextrous Organizations; Förändringsarbete; Organisationsklimat; Förbättringsförslag; Innovation; Idéimplementering; Tvåhändighet; Ambidextriösa Organisationer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is that from an employee perspective examine the organizational climate of AF (Arbetsförmedlingen) södra Västmanland (Köping, Arboga, Kungsör). The results will include innovation improvement proposals, which are intended to raise employees needs in the project Förnyelseresan (translated to “A travel of change towards an innovative organizational climate”) within the area Self-leadership and culture. LÄS MER