Sökning: "Organisationskultur hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Organisationskultur hotell.

 1. 1. Värdskap inom hotellbranschen : En kvalitativ studie om hotell i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Felicia Olsson; Sarah Sparrdal; [2018]
  Nyckelord :Hospitality; Hotel; Hotel Industry; Service; Staff; Management; Värdskap; Hotell; Hotellbranschen; Service; Personal; Ledning;

  Sammanfattning : I takt med att resandet ökar, har även konkurrensen mellan hotell ökat. För att hotell skall få återkommande gäster och goda recensioner av befintliga gäster behöver de sticka ut bland konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är genom värdskap. LÄS MER

 2. 2. Högt, lågt eller mittemellan? - Att vara mellanchef i ett hotell- och restaurangföretag ur ett organisationskulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjöholm Ericson; [2018]
  Nyckelord :Mellanchef; mellanchefsroll; hotell- och restaurangbranschen; kultur; organisationskultur; arbetssituation; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt yrkesliv har jag varit verksam i ett antal olika organisationer inom samma bransch, både som anställd och på mellanchefsnivå. Det har fått mig att fundera på dels hur företag som till synes är ganska lika med samma verksamhet och målsättning ändå kan vara så olika? I denna uppsats tar jag utgångspunkt i hur det är att vara mellanchef. LÄS MER

 3. 3. Det kostar att ligga på topp : -  En kvalitativ studie om hur möjligheten att utvecklas och göra karriär formar medarbetarnas beteenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viviane Helminen; Linnea Öberg; [2015]
  Nyckelord :organisationskultur; belöningar; karriär- och utvecklingsmöjligheter; styrning;

  Sammanfattning : I dagens arbetsliv är karriär en återkommande drivkraft. Viljan att göra karriär skiljer sig mellan olika individer, men resulterar slutligen i hur en individ utvecklas inom en organisation eller når individuell framgång. LÄS MER

 4. 4. Organisationsprocesser på hotell i Sverige : En jämförande studie mellan nyöppnad och löpande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Emma Sjökvist; Linn Karlsson Malinen; [2013]
  Nyckelord :TQM; : Organisation; organisationsprocesser; kärnprocesser; öppningsprocesser; service och kommunikation;

  Sammanfattning : Sweden’s tourism increases and new hotel opens. Since 1978 to 2011, the hotel rooms in Sweden doubled. International congresses, sports- and artistic events are a few examples of what affects the hotel industry. Sweden is seen as an attractive destination and future forecast looks to have a positive trend. LÄS MER

 5. 5. Det sitter i väggarna : En fallstudie om organisationskultur på hotell

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mathilda Persson; Martina Jerremyr; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine the organizational culture at a specific hotel. To do this we have chosen to use interviews with both managers and employees. We have also done some minor observations and also studied written documents. LÄS MER