Sökning: "Organisationskultur inom vården"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Organisationskultur inom vården.

 1. 1. Kompetensförsörjning inom kommunal vård och omsorg så som det erfars av första linjens chefer : En utmaning att behålla och rekrytera personal i vården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Joanna Eliasson; Inger Moberg; [2019]
  Nyckelord :utbyte av erfarenheter; kompetensväxling; företagsvarumärke; organisationskultur; kompetens; rekrytering; första linjens chef;

  Sammanfattning : Inom några år kommer det bli stora pensionsavgångar och äldreomsorgen kommer att ställas inför en situation där det fortsatt kommer bli allt svårare att rekrytera och behålla personal. Idag ställs det stora krav på kompetensen i äldreomsorgen och det är av stor betydelse att det finns rätt personer med rätt kompetens. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding : Nyckeln till att få anställda att stanna i en provisionsbaserad bransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Månsson; Anton Dahlbäck; [2014]
  Nyckelord :Employer branding;

  Sammanfattning : Employer Branding, EB, är ett koncept inom marknadsföring som syftar till ett företags marknadsföring gentemot anställda. Konceptet grundar sig i att organisationer genom EB kan skapa ett attraktivt varumärke gentemot anställda för att sedan få dem att identifiera sig med det. EB syftar även till att skapa en trivsam organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. Vårdgivares erfarenheter av patientnämndens arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Eva Larsson; [2013]
  Nyckelord :systemteori; ; patientsäkerhet; vårdkvalitet; kommunikation; organisationskultur; återkoppling; kvalitetsförbättring; hälso- och sjukvårdsadministration;

  Sammanfattning : För att öka kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvården är patientnämnderna ett betydelsefullt hjälpmedel. Kontakter mellan patientnämnden och vårdverksamheterna sker exempelvis genom återkoppling av patienters åsikter om sina kontakter med vården. LÄS MER

 4. 4. Vinstintresse som incitament för vården?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sofia Jonsson; Sebastian Sandberg; [2008]
  Nyckelord :Incitament; offentlig sektor; privat sektor; vinstintresse; mål; incentive; objective; for profit; non-profit; public sector; private sector;

  Sammanfattning : Diskussionen om den svenska vården är ständigt aktuell, särskilt den som rör de tio till tolv procent som utgör privat verksamhet. De ekonomiska drivkrafter som finns i ett företag med vinstintresse kan anses vara oförenliga med vård av god kvalitet. LÄS MER