Sökning: "Organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 1244 uppsatser innehållade ordet Organisationskultur.

 1. 1. Barrärer mot kunskapsdelning i en nätverksorganisation : Aktörers perspektiv på kunskapsdelning i en nätverksorganisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Philip Andersson; [2023]
  Nyckelord :Kunskapsdelning; information; kommunikation; kunskapsbarriärer; nätverksorganisation; organisationskultur; informationshantering.;

  Sammanfattning : This study focuses on Knowledge management and knowledge sharing. The purpose is to examine potential barriers for knowledge sharing in a specific organization. The barriers will be from the perspective of actors in a specific network. LÄS MER

 2. 2. Räcker det att riva väggarna, eller sitter det kvar ändå? : En kvalitativ intervjustudie om gemenskap och hinder i heterogena arbetsgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emilia Nilsson; Lukas Swenson; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; hyllade värderingar; grundläggande antaganden; social identitet; heterogena arbetsgrupper;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how the blue-collar workers in the industrial sector create solidarity for each other when they are a part of a heterogeneous work group and what obstacles to solidarity can arise in a workgroup embossed by heterogeneity. The study is also investigating how an “us” and “them” can arise and be maintained in heterogeneous work groups. LÄS MER

 3. 3. “Rätt man på rätt plats” : En kvalitativ intervjustudie om anställdas upplevelser av externkommunikation på Instagram – en fallstudie inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Max Dunström; Lina Watz; [2023]
  Nyckelord :Instagram; Extern kommunikation; Försvarsmakten; Femvertsing; Anställdas upplevelser; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Today there is an abundance of information exchanges on social media, which means that companies and organizations need to be active and adaptable in order to be seen and noticed by their target group. Therefore, this subject is interesting to investigate from a perspective of media and communication studies. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturens emotionella påverkan : En kvalitativ studie om emotionellt arbete och de anställdas känslomässiga investeringar i förhållande till företagskultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Sundberg; Olivia Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; företagskultur; organisationskultur; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ägnas åt att identifiera känslor hos anställda på arbetsplatser, närmare bestämt identifiera emotionellt arbete. Emotionellt arbete är ett begrepp som betyder att anställda behöver använda sina känslor i sitt arbete i utbyte mot lön. LÄS MER

 5. 5. Är en oförutsedd samhällskris ett hot mot organisationskulturen eller en möjlighet till att stärka den? - en kvalitativ analys av organisationskulturen på ett företag och hur den påverkas till följd av distanserade förutsättningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sebastian Jakobsen; Mikaela Söderholm; Nicholas Nårevall; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsidentitet; intern kommunikation; pandemi; krishantering; distansarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks organisationskulturens påverkan av en samhällskris inom ett medelstort svenskt företag, som likt många andra, fått genomlida coronapandemin. När ett digitaliserat distansarbete hastigt införs, och när medarbetare inte längre arbetar tillsammans som ett kollektiv på plats, kan organisationskulturen komma att hamna i skymundan. LÄS MER