Sökning: "Organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 1344 uppsatser innehållade ordet Organisationskultur.

 1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju inte som det var förr”. En fallstudie om hur ett företags organisationskultur påverkas av förändringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Nertby; Emilia Cordon Lundin; [2024-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och öka förståelsen för hur ett företags organisationskultur upprätthålls under förändringar. För att uppfylla syftet valdes studiens teoretiska referensram som består av definitioner och teorier fokuserade på organisationskultur, ledarskap och organisationskultur, förändringsarbete samt förändringsprocesser. LÄS MER

 3. 3. “Det handlar om kåranda’’. En studie om organisationskulturen inom Polismyndigheten med särskilt fokus på tystnadskulturen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beda Backman; Nathalie Alfljung; [2024-02-13]
  Nyckelord :Polismyndigheten; organisationskultur; tystnadskultur; polis; generationsskillnader; ledarskap; värdegrund; normer; värderingar.;

  Sammanfattning : The aim of this research was to gain a comprehensive understanding of how daily activities impact the organizational culture within the Swedish Police enforcement agency, Polismyndigheten. The study specifically explored the influence of the purported culture of silence on organizational culture. LÄS MER

 4. 4. Organisationskultur och arbetstillfredsställelse : En kvalitativ studie kring kulturella komponenters betydelse för arbetstillfredsställelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Vizconde Rojas; Wilma Alvåg; [2024]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; Organisationskultur; Företagskultur; The Cultural Web;

  Sammanfattning : Att säkerställa att de anställda är tillfredsställda med arbetsplatsen är viktigt för framgången av en organisation och organisationskulturen är, enligt tidigare forskning, ett verktyg som kan främja arbetstillfredsställelse. Inga tidigare studier har dock påträffats, som studerar just vilka komponenter av organisationskulturen som är av störst betydelse för arbetstillfredsställelsen, vilket var syftet med denna studie. LÄS MER

 5. 5. Det sitter i värderingarna, eller? : En kvalitativ studie om värderingsstyrning inom IT-konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Hellkvist Karlsson; Rebecca Whinberg; [2024]
  Nyckelord :Värderingsstyrning; Organisationskultur; IT-konsutbranschen;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv kännetecknas av kunskapsarbete inom organisationer där medlemmar sammanförs. Under 1980-talet innebar teknikens framsteg att nya former av styrning blev nödvändiga för att kontrollera ett svårövervakat arbete. Inslag av mjuk styrning genom värderingar och organisationskultur blev vanligare. LÄS MER