Sökning: "Organisationsmode"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Organisationsmode.

 1. 1. LCC-kalkylens användning och bearbetning : En studie om LCC-kalkylens användning och bearbetning inom större svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Christoffer Olofsson; Ludwig Rosenberg; [2022]
  Nyckelord :LCC life cycle costing ; Management fashion; Processing phase; LCC livscykelkostnad ; Organisationsmode; Bearbetningsfasen;

  Sammanfattning : Genom studien har vi kunnat identifiera hur större svenska fastighetsbolag använder LCC-kalkylen samt hur den har bearbetats. Slutsatsen har resulterat i att LCC-kalkylen har sitt största syfte i att kunna jämföra investeringsalternativ men även att LCC möjliggör det att få en helhetsbild över hela investeringens livscykel. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsbaserade kommuner : nödvändighet eller fluga?

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Johansson; [2015]
  Nyckelord :Activity based workplace; flex office; combo office; flexible office solutions; decision making process; planning process; municipalities; organizational trend.; Aktivitetsbaserat kontor; flexkontor; kombikontor; flexibel kontorslösning; beslutsprocess; planeringsprocess; kommuner; organisationsmode.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att försöka förstå faktorerna och motiven bakom kommunernas övergång från cellkontor till aktivitetsbaserade kontorslösningar. För att se vad som har påverkat beslutet om övergången och för att se hur kommunerna har gått till väga under processen mot införandet av den nya kontorsformen. .. LÄS MER

 3. 3. Ännu ett mode? : Övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Gustafsson; Ann Kugelberg; Fredrika Larsson; [2014]
  Nyckelord :ABW; activity based workplace; organization fashion; organization ideas; ABW; aktivitetsbaserat arbetssätt; aktivitetsbaserad arbetsplats; organisationsmode; organisationsidéer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorens utformning påverkar hur organisationer upplevs internt och externt. Utformningen har förändrats genom tiden vilket till viss del beror på samhällsutvecklingen och moden. LÄS MER

 4. 4. Transformativt Ledarskap - en bibliometrisk kartläggning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kim Göransson; Claudia Collin; [2014]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; Bibliometrisk analys; Publiceringsfrekvens; Co-citering; Scopus; Bibexcel; Organisationsmoden;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att genom en kartläggning analysera publiceringsfrekvensen som skett inom forskningsfältet i ämnet transformativt ledarskap mellan årsspannet 1990 till 2013. Kartläggningen har skett genom en bibliometrisk sökning via databasen Scopus och sedan behandlats genom mjukvaruprogrammet Bibexcel. LÄS MER

 5. 5. Balanced Scorecard (BSC) : Organisationsreceptets popularitet i uppsatser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Management Control System; MCS; Balanced Scorecard; BSC; Management fashion; Management innovation; Ekonomistyrning; Verksamhetsstyrning; Balanced Scorecard; BSC; Organisationsmode;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kaplan och Nortons modell Balanced Scorecard (BSC) introducerades i början av 1990-talet och är ett populärt resultatmätningssystem och strategiskt managementsystem inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. BSC exemplifierar det Røvik (2008) kallar ett organisationsrecept och Abrahamson (1996) ett organisationsmode som spridits på en marknad för ekonomistyrningsmodeller. LÄS MER