Sökning: "Organisationssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Organisationssociologi.

 1. 1. Trollkarlarna på Servicekontoren : En kvalitativ studie om Skatteverkets beslut att sluta lämna ut personbevis på servicekontoren från och med 15 maj 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olivia Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucracy; Organization; Public documents; Swedish tax-office; Digitizing; Gräsrotsbyråkrati; Organisationssociologi; Personbevis; Skatteverket; Digitalisering;

  Sammanfattning : Since the 15th of May 2017 one of Sweden’s biggest authorities ‘’Skatteverket’’ (the Swedish authority of taxes) has decided to stop handing out one specific document on all local service offices around the country. The document, called ‘’personbevis’’, is however a public document that everyone must have access to and that cannot, according to law, be denied a person. LÄS MER

 2. 2. Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Rehnström; [2019]
  Nyckelord :Professioner; Organisationssociologi; Tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. LÄS MER

 3. 3. Skolfrånvaro i Halmstad kommun : En kvalitativ studie om hur rektorer för högstadiet uppfattar och hanterar skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alma Karic; [2016]
  Nyckelord :Secondary schoolers; school absenteeism; street-level bureaucraty; school culture; integrated school; Högstadieelever; skolfrånvaro; närbyråkrati; skolkultur; integrerad skola;

  Sammanfattning : I Sverige gäller skolplikt för alla barn från sex år upp till 18 år. Trots skolplikten är det ändå en betydande del av barn och unga 6-17 år som är frånvarande från skolan i större eller mindre omfattning. I Skollagen inklusive skolplikten finns en inbyggd strävan efter likvärdig utbildning för samtliga barn i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Ljuddesignerns roll i spelbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Måns Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Ljuddesigner; Spel; Indie; AAA; Audio director; Organisationssociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker skillnader mellan att jobba som ljuddesigner på mindre indieprojekt jämfört med större spelproduktioner. Skillnader mellan att jobba som intern ljuddesigner jämfört med som konsult och hur andra utvecklare ser på ljud i spel tas även upp. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer och tre intervjuer genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Hur frivillig är frivillig organisation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Björn Klasson; [2014]
  Nyckelord :Emotionssociologi; Frivillig organisation; Frivillighet; Organisationssociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas hur styrelseledamöter ifrån två olika frivillig organisationer beskriver frivillighet kontra tvång och sammanhållning samt status och maktförhållanden i relation till sitt engagemang. Utgångspunkten för studien är en förförståelse om att det finns inslag av tvång och ojämlikhet även i frivillig organisation. LÄS MER