Sökning: "Organisationssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Organisationssociologi.

 1. 1. Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Rehnström; [2019]
  Nyckelord :Professioner; Organisationssociologi; Tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. LÄS MER

 2. 2. Skolfrånvaro i Halmstad kommun : En kvalitativ studie om hur rektorer för högstadiet uppfattar och hanterar skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alma Karic; [2016]
  Nyckelord :Secondary schoolers; school absenteeism; street-level bureaucraty; school culture; integrated school; Högstadieelever; skolfrånvaro; närbyråkrati; skolkultur; integrerad skola;

  Sammanfattning : I Sverige gäller skolplikt för alla barn från sex år upp till 18 år. Trots skolplikten är det ändå en betydande del av barn och unga 6-17 år som är frånvarande från skolan i större eller mindre omfattning. I Skollagen inklusive skolplikten finns en inbyggd strävan efter likvärdig utbildning för samtliga barn i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Ljuddesignerns roll i spelbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Måns Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Ljuddesigner; Spel; Indie; AAA; Audio director; Organisationssociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker skillnader mellan att jobba som ljuddesigner på mindre indieprojekt jämfört med större spelproduktioner. Skillnader mellan att jobba som intern ljuddesigner jämfört med som konsult och hur andra utvecklare ser på ljud i spel tas även upp. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer och tre intervjuer genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Hur frivillig är frivillig organisation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Björn Klasson; [2014]
  Nyckelord :Emotionssociologi; Frivillig organisation; Frivillighet; Organisationssociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas hur styrelseledamöter ifrån två olika frivillig organisationer beskriver frivillighet kontra tvång och sammanhållning samt status och maktförhållanden i relation till sitt engagemang. Utgångspunkten för studien är en förförståelse om att det finns inslag av tvång och ojämlikhet även i frivillig organisation. LÄS MER

 5. 5. Statiskt och kulturellt ledarskapsperspektiv : En studie om ledarskap i Sverige

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Larvina Kücükgöl; [2013]
  Nyckelord :Organization sociology; leadership; leadership competence; interculturalism; hermeneutic; Hofstede and Bolman Deal; Organisationssociologi; ledarskap; ledarskapskompetenser; interkulturalitet; hermeneutik; Hofstede och Bolman Deal;

  Sammanfattning : Den här magisteruppsatsen behandlar två perspektiv på ledarskap som jag kallar för statiskt och kulturellt. Det statiska perspektivet handlar om att betrakta ledarskapskompetenser som oföränderliga och därför samma i alla situationer. LÄS MER