Sökning: "Organisationsstruktur matrisstruktur"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Organisationsstruktur matrisstruktur.

 1. 1. Kunskapshantering i en projektorienterad organisation : En fallstudie av ett teknikkonsultbolag

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Carina Larsson; Henric Sundström; [2011]
  Nyckelord :Knowledge management; knowledge transfer; personal network; project-oriented organisation; Kunskapshantering; kunskapsöverföring; personligt nätverk; projektorienterad organisation;

  Sammanfattning : Kunskap är en av de viktigaste och mest värdefulla tillgångarna för företag. Under de senaste decennierna har Knowledge Management (KM) fått utökat fokus av både företag och forskare. Parallellt med denna utveckling organiserar allt fler organisationer sitt arbete i projektform. LÄS MER

 2. 2. Organisationsstruktur och ekonomistyrning i samverkan - en fallstudie av Sydkraft Försäljning AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Hansson; Ebba Grauers; Fredrika Ahlström; [2003]
  Nyckelord :Sydkraft Försäljning AB; Matrisorganisation; Ekonomistyrning; Organisationsstruktur; Ansvarsfördelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i ett stort försäljningsinriktat företag som nyligen organiserats enligt matrisstruktur. Metod: Det teoretiska avsnittet beskriver relevanta teorier kring ekonomisk styrning och organisationsstruktur. LÄS MER