Sökning: "Organisationsteori och Copingteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Organisationsteori och Copingteori.

 1. 1. Högre fördelningstal av ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar : Upplevelser från ett HVB-hems boendepersonal kopplat till Organisationsteori och Copingteori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sophie Löfgren Roberts; Amanda Sellstedt; [2015]
  Nyckelord :unaccompanied young immigrants- and children; Organizational theory and Coping theory; EKBU; Organisationsteori och Copingteori;

  Sammanfattning : Antalet ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar (EKBU) i Sverige har ökat markant sedan 2013. Under 2015 beräknas 7800 stycken barn och ungdomar komma till Sverige som flyktingar. Riksdagen och regeringen sammanställer så kallade regleringsbrev där instruktioner kring hur flyktingmottagandet framgår. LÄS MER

 2. 2. ”Med bakbundna armar” En kvalitativ studie om socialarbetarnas upplevelser av och sätt att hantera arbetet med hemlösa barnfamiljer i Rosengård.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Bäck; Karolina Savik; [2012-07-02]
  Nyckelord :Socialtjänst och Individ- och Familjeomsorg; Socialarbetare; Professionell och personlig synvinkel; Hemlösa barnfamiljer och bostadslösa barnfamiljer; Rosengård.;

  Sammanfattning : Syftet med studien Med bakbundna armar var att undersöka och beskriva hur socialarbetarna upplever och hanterar arbetet med hemlösa barnfamiljer ur en professionell och personlig synvinkel. Vi har med ansats i hermeneutiken valt att utgå från kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER