Sökning: "Organisationstillhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Organisationstillhörighet.

 1. 1. Konsulters upplevda organisationstillhörighet gentemot arbetsgivare och uppdragsgivare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Pettersson Näs; Oscar Moss; [2020]
  Nyckelord :Consultant; staffing industry; employment; belonging;

  Sammanfattning : In recent years, the staffing industry has developed in the Swedish labor market. It has become more and more common to work in the staffing industry and the there are now consultants in the most areas of today's labor market. Number of consultants has since 2009 double in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att vara på två platser samtidigt - En studie om IT-konsulters upplevelse av organisationstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amina Kenjar; Ina Tran; [2019-09-03]
  Nyckelord :organisationstillhörighet; konsult; IT;

  Sammanfattning : As the world becomes more and more digitized, it generates more jobs within the IT-field. To keepevolving, many companies choose to take in external competence which makes IT consultants covetedand attractive on the labour market. LÄS MER

 3. 3. Långtidsinhyrda tjänstemän : Upplevd motivation och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Danielsson; Sandra Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :bemanningskonsulter; långtidsinhyrda konsulter; motivation; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Avregleringen av statens arbetsförmedlingsmonopol 1993 möjliggjorde bemanningsbranschens framväxt. Idag fortsätter branschen att växa och sysselsätter allt fler av Sveriges arbetsföra befolkning. LÄS MER

 4. 4. Den komplexa organisationstillhörigheten på konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Heidi Paradis; Kerstin Nystedt; [2018]
  Nyckelord :consultant; consultancy firm; organizational commitment; in-house employees; dual commitment; the three component conceptualization model of commitment; Social Sciences;

  Sammanfattning : We investigated if organizational commitment at one consultancy firm differed depending on type of employment. The first hypothesis analyzed if organizational commitment differed among consultants due to type of employment (permanent and temporary employment). LÄS MER

 5. 5. Intranät 2.0 i IT-konsultbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elias Nilsson; Marcus Wiktorsson; [2017]
  Nyckelord :Intranät 2.0; Organisationstillhörighet; Socialt intranät; Kommunikation; IT-konsult; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För IT-konsulter, som spenderar mycket tid ute hos kund, är känslan av organisationstillhörighet inte självklar. Denna studie syftar därför till att undersöka hur en IT-konsult, som spenderar mycket tid ute hos kund, upplever att intranätets sociala funktioner kan främja organisationstillhörigheten den känner gentemot sitt konsultbolag. LÄS MER