Sökning: "Organisatorisk Legitimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Organisatorisk Legitimitet.

 1. 1. Biblioteksplaner för effektivitet eller legitimitet? : En kvalitativ dokumentstudie av tio folkbiblioteks biblioteksplaner ur ett organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kate Visonj; [2019]
  Nyckelord :Biblioteksplaner; organisationsteori; folkbibliotek; legitimitet; organisatorisk effektivitet; styrdokument; publika aktiviteter; programverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the discussion on the use of library plans in public libraries in Sweden. Library plans were made mandatory 15 years ago, and the thesis’ aim is to further our knowledge about whether or not library plans of public libraries in Sweden are being used as an instrument of effectiveness or as something else. LÄS MER

 2. 2. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER

 3. 3. En organisatorisk förändring för att uppnå effektivitet eller legitimitet? : En kvalitativ studie på en av Sveriges Storbanker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Muna Idris Nuru; Linnea Sjöbrink; [2018]
  Nyckelord :Organizational change; Total Quality Management; administrative reforms; institutional theory; symbol perspective; tool perspective; Organisatorisk förändring; Total Quality Management; administrativa reformer; institutionell teori; symbolperspektivet; verktygsperspektivet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien undersöker en organisatorisk förändring i en av Sveriges storbanker. Organisatoriska förändringar kan förklaras utifrån olika teorier. Författarna undersöker avsikten och tolkningen bakom en organisatorisk förändring utifrån Røviks två perspektiv, verktyg- och symbolperspektivet. LÄS MER

 4. 4. De kommersiella volontärresebyråerna : En kvalitativ studie om svenska volontärresebyråers perspektiv på volonturism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Liebgott; [2018]
  Nyckelord :Volontärturism; volonturism; volontärresebyrå; socialt arbete; organisatorisk legitimitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International work aid is a form of social work that historically has been conducted by non-profit organizations. When the commercial volunteer agencies entered the market they did so with a well-known product but with a different organizational form. LÄS MER

 5. 5. Kriskommunikation - Konsten att spela schack utan att se motståndarens pjäser : En kvalitativ fallstudie av Oscar Properties och Aros Bostad i samband med nyproduktionskrisen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mounes Zandi; Agnes Norberg; [2018]
  Nyckelord :Crisis Communication; Crisis Management; Oscar Properties; Aros Bostad; Expressiveness Quotient; Situational Crisis Communication Theory; Organizational legitimacy; Reputation Branding; Kriskommunikation; Crisis Management; Oscar Properties; Aros Bostad; Expressiveness Quotient; Situational Crisis Communication Theory; Organisatorisk legitimitet; Reputation Branding;

  Sammanfattning : Studien ämnar att undersöka hur Crisis Management kan användas vid utformning av kriskommunikation samt om det går att skilja kommunikation och kriskommunikation åt. I syfte att uppnå detta genomför studien en fallstudie av två svenska företag som är verksamma i fastighetsbranschen under nyproduktionskrisen 2018 (Oscar Properties och Aros Bostad). LÄS MER