Sökning: "Organisatorisk socialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Organisatorisk socialisering.

 1. 1. Receptet på en framgångsrik introduktionsprocess : En kvalitativ studie om vilka erfarenheter nyanställda upplever som meningsfulla för att sociala band och hur erfarenheterna kan bidra till organisationers formulering av introduktionsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johansson Elin; Elsa Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Organisatorisk socialisering; introduktionsprocess; sociala band; nyanställd;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase an understanding of the importance of organizational socialization in an introduction process based on employees' experiences. Our hope is to clarify which aspects are meaningful for a new employee in order to tie social bonds to the workplace, while those aspects also promote organizations' way of formulating their introduction process. LÄS MER

 2. 2. "De är en förutsättning för att vi ska kunna existera" : En studie om hur organisationer arbetar med sin onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Filippa Lindahl; Elisabeth Wetterfors; [2021]
  Nyckelord :humankapital; inbäddning; onboardingprocess; personalomsättning; socialisering;

  Sammanfattning : It is crucial for an organization to introduce a new employee in a favorable and efficient way to be able to ensure that the employee quickly reaches the desired productivity. Accordingly, this study intends to widen people's knowledge about how organizations design their onboarding process to make sure that their employees will have a successful entry and quickly adapt to the organization’s productivity. LÄS MER

 3. 3. Välkommen till din nya arbetsplats! : En kvalitativ studie om vikten av introduktion för nyanställda.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sofia Folkesson; Hanna Björkdahl; [2019]
  Nyckelord :: Organisationskultur; Organisatorisk Socialisering; Grupproller och relationer; Introduktion; Uppföljning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vågar du testa? : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av första tiden i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Andrea Elfman; Filip Björk; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk socialisering; introduktion; rekrytering; tester och analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur introduktionen av nyanställda chefer inom en specifik organisation upplevts och genomförts. För att nå detta syfte har vi utformat två frågeställningar vi hoppas kunna besvara. LÄS MER

 5. 5. Ledare för första gången : Socialisering av förstagångsledare, identitetsskiftet och processen att bli en ledare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Lindroth; [2018]
  Nyckelord :identitetsskifte; integreringsprogram; ledarskap; normer och värderingar;

  Sammanfattning : Att leda i en organisation handlar primärt om att leda en grupp människor mot gemensamma mål och resultat genom samarbete och kommunikation. För en arbetsgivare är det nödvändigt och viktigt att nya ledare blir effektiva och etablerar sig i sina roller så fort som möjligt. LÄS MER