Sökning: "Organisering av offentlig verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Organisering av offentlig verksamhet.

 1. 1. Organisering kring självkörande fordon i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georg Hess; William Viklund; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva hur offentlig verksamhet, akademi och industri interagerar kring introduktionen av självkörande fordon i Västsverige. Uppsatsens frågeställningar adresserar hur handlingsnätet kring självkörande fordon i Västsverige växt fram, vilka aktörer som deltar i handlingsnätet, deras drivkrafter samt hur de agerar utifrån identifierade drivkrafter. LÄS MER

 2. 2. Att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker – En studie om institutionella logiker i organisering av förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Hellgren; [2019-03-20]
  Nyckelord :Institutionella logiker; Organisering av offentlig verksamhet; Dubbla logiker; Offentlig styrning; Förskola;

  Sammanfattning : Offentlig förvaltning och dess verksamheter präglas av olika förväntningar och krav, ofta intehelt i samklang utan motstridiga. I denna studie har organiseringen av offentlig förskola ochhur den möter utmaningen att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism ochmarknadsmässiga tekniker studerats. LÄS MER

 3. 3. Förbundsbildning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst - En studie om bildandet av räddningstjänstförbund mellan tre kommuner ur ett organisations- och beslutsteoretiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Robert Korosec; [2019]
  Nyckelord :Räddningstjänstförbund; Räddningstjänst; Sammanslagning förvärv; Publik verksamhet; Offentlig verksamhet; Beslutsfattande; Förbundsbildning; Skåne Nordväst; Fire department; Rescue service; Mergers acquisitions; Decision making; Public service;

  Sammanfattning : Formerna för styrning och organisering av kommunal räddningstjänst har under de senaste 40 åren förändrats där sammanslagningar och förbundsbildningar har blivit ett vanligt förekommande fenomen. Fenomenet verkar härstamma från den amerikanska tillverkningsindustrin i slutet av 1800-talet och nu tycks fenomenet även kommit till den kommunala räddningstjänsten. LÄS MER

 4. 4. Vägen till ett kollektivt lärande : en studie om organiserande inom ett team i Samordningsförbundet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara-Maria Dahlström; Monika Andersson; [2016]
  Nyckelord :Kollektivt lärande; organisering; nätverk; team; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur ett kollektivt lärande skapas inom ett team och hur detta lärande kan bli till ett mervärde för hela organisationen. Våra tre frågeställningar är: Hur skapas det kollektiva lärandet inom ett team? Vilka faktorer påverkar interaktionen och kommunikationen inom ett team? samt Hur kan ett team ta tillvara den kollektiva kompetens som skapas i teamet och omvandla det till ett mervärde för hela organisationen? För att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört intervjuer med samverkanskoordinatorer inom ett team i Samordningsförbundet. LÄS MER

 5. 5. Enhetlighet i Helsingborgs stads arbete med offentlig kontroll av livsmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Niclas Svensson; [2015]
  Nyckelord :food safety; uniformly; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Food safety is a key component in securing people's health and environment in today's society. Within the European Union there are mutual laws regulating the food safety which are to be implemented uniformly in all member states. LÄS MER