Sökning: "Organisk kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Organisk kemi.

 1. 1. Greening peptide chemistry by using NBP as solvent for SPPS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Andrea Ölander; [2022]
  Nyckelord :SPPS; Green chemistry; Peptide Synthesis; Organic chemistry; Organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The preferred method for synthesising therapeutic peptides today is by Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS). SPPS is a wasteful process, where the main component of the waste is hazardous solvents, i.e., N,N-dimethylformamide (DMF), N-methylpyrrolidone (NMP) or dichloromethane (DCM). LÄS MER

 2. 2. Rare Earth Triflate/Alanine Catalysed Diels-Alder and Michael Reactions in Water and an Alternative Pyrrole Synthesis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Albin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Water; Green Chemistry; Synthesis; Organic Chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : Large amounts of organic solvents are used within the field of chemistry and nearly everything is being discarded and is not reused. A way to reduce the environmental impact that this leads to is to use a safe and natural solvent that is easy to access, like water. LÄS MER

 3. 3. Synthesis of a rotaxane with switchable lanthanide luminescence

  Master-uppsats, KTH/Organisk kemi

  Författare :Anja Ramström; [2022]
  Nyckelord :mechanically interlocked molecules; supramolecular chemistry; luminescence; rotaxanes; lanthanides; mekaniskt sammankopplade molekyler; supramolekylär kemi; luminescens; rotaxaner; lantanider;

  Sammanfattning : I rotaxaner följs förflyttningen av makrocykeln vanligtvis med 1H-NMR spektroskopi. Målet med detta projekt är i stället att utveckla ett system som möjliggör att förflyttningen av makrocykeln kan observeras med hjälp av luminiscerande lantanid emission. LÄS MER

 4. 4. Synthesis of a polar conjugated polythiophene for 3D-printing of complex coacervates

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Laboratoriet för organisk elektronik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johanna Heimonen; [2021]
  Nyckelord :conjugated polymers; polythiophene; crosslinking; Suzuki polymerization; OMIEC; complex coacervate; water soluble polymer; Kemi; Kemi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to synthesize a functionalized polar conjugated polythiophene that could be (3D-) printed into form-stable structures for bio-interfacing. The material design rationale aimed for a water-processable polymer that had the capability of electronic and ionic conduction, by using a thiophene backbone and oligoethylene side chains. LÄS MER

 5. 5. Stereoselective synthesis of unnatural α-amino acids through photoredox catalyzed C–H activation

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Ludwig Wåhlin; [2021]
  Nyckelord :photoredox catalysis; C–H functionalization; hydrogen atom transfer; unnatural amino acids; radicals; fotoredoxkatalys; C–H-funktionalisering; väteatomsöverföring; icke-naturliga aminosyror; radikaler;

  Sammanfattning : Fotoredoxkatalys har nyligen genomgått en renässans inom organisk kemi då metoden har möjliggjort framtagandet utav nya reaktionsvägar med milda reaktionsbetingelser genom att använda sig av synligt ljus. I det här arbetet undersöktes metodens bredd genom att kombinera metoden med väteatomöverföringskatalys för att funktionalisera C–H bindningar i α-position till heteroatomer och på så sätt skapa icke-naturliga α-aminosyror. LÄS MER