Sökning: "Organiskt restmaterial"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Organiskt restmaterial.

 1. 1. Utvärdering av potential hos organiska restmaterial för avsättning i form av biokol

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Biokol; Organiskt restmaterial; Pyrolys; Metodutveckling;

  Sammanfattning : Runtom på den svenska marknaden finns olika strömmar av restmaterial som idag ofta uppfattas som avfall. För att uppnå ett mer cirkulärt samhälle finns förhoppningen om att dessa restmaterial skulle kunna nyttjas i en ny applikation och anses som en resurs istället för ett avfall. LÄS MER

 2. 2. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ebba Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :jordhälsa; bördighet; mullhalt; soil health; market gardening; grönkompost; vermiculture; svampkompost;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. LÄS MER

 3. 3. Nya träfiberbaserade material = nya formgivningsmöjligheter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hanna Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Materialutveckling; Produktdesign; Material Driven Design; Hållbar utveckling; Emotional design;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på materialutveckling genom att undersöka hur ett träfiberbaserat material skulle kunna utformas för att göra det möjligt att skapa dubbelkrökta ytor på ett hållbart sätt. Fördjupningsområden i studien har varit material och produktdesign samt hållbar utveckling. LÄS MER