Sökning: "Organism"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet Organism.

 1. 1. Investigating the function of GroES with hard-to-fold proteins in vivo

  L3-uppsats, Linköpings universitet/KemiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Oliver Hild Walett; Emmanuel Berlin; Johan Larsson; Sofie Arvidsson; Filip Fors; Marianne Gavelius; Filip Genander; Johanna Granqvist; Philip Lifwergren; Alexandra Sandéhn; Martin Viksten; Irma Wenhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of molecular chaperones can increase the yield of correctly folded proteins. This is especially needed in the expression of proteins non-native to the host organism. This study set out to investigate the function of the chaperone GroES; a component in the GroE-system. The function of this chaperone has only been studied alone in vitro. LÄS MER

 2. 2. Doftens påverkan : En kvantitativ studie om multi-sensorisk marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Juwono; Ebba Malmstedt; [2019]
  Nyckelord :sinnesmarknadsföring; impulsköp; multi-sensorisk stimuli; doftkännedom; S-O-R modellen; köpbeteende;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft kopplat till en given produkt påverkar konsumentens köpbeteende i form av köpvolym och impulsköp. Vidare undersöker även studien hur konsumentens uppmärksammande av visuellt stimuli kopplat till produkten påverkar doftkännedomen. LÄS MER

 3. 3. Den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen. Likvärdig behandling gällande innehavare av aktier i målbolag vid offentliga uppköpserbjudanden på en reglerad marknad.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Sundin; [2018-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln på aktiemarknaden grundar sig till stor del på allmänhetens tro på dess funktion. Den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen har som syfte att just främja detta förtroende. LÄS MER

 4. 4. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 5. 5. The Emotional Brain and Sleep : A review of the relationship between sleep and emotional brain functioning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Hanna Lindhe; [2018]
  Nyckelord :sleep; emotion; sleep deprivation; rapid eye movement sleep;

  Sammanfattning : Why do we need to sleep? Not only is getting enough sleep important for our overall health and well-being, it is perhaps of utmost importance for normal brain functioning. Scientific findings derived from studying sleep deprivation suggests that sleep also plays an important role in our emotional functioning, which has led researchers to propose a causal and intimate relationship between sleep and emotional brain functioning. LÄS MER