Sökning: "Organization Identity"

Visar resultat 1 - 5 av 546 uppsatser innehållade orden Organization Identity.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Kulturell polarisering och politiskt färgade medier : En jämförande studie av mediekonsumenters kulturella kapital och tidningars organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andromeda Berrios; Tuva Kind; [2022]
  Nyckelord :Polarisering; Kommunikation; Organisation; Journalistik; Politik; Identitet;

  Sammanfattning : The Swedish political landscape has become more polarized with questions regarding multiculturalism, identity and globalization. The same polarization is reflected in the way media and news outlets report on current events. LÄS MER

 3. 3. Intellektuell funktionsnedsättning och sexuell hälsa : En kvalitativ studie om personalens förhållningssätt och syn på brukares sexuella uttryck

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Cecilia Persson; Viveca Sjögren; [2022]
  Nyckelord :approach; group homes; intellectual disability; professionals; sexuality; sexual script; förhållningssätt; gruppboende; intellektuell funktionsnedsättning; professionella; sexualitet; sexuella script s;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) definierar sexuell hälsa som individens rätt till sitt eget sexuella uttryck och att njuta av sin sexualitet. Till detta räknas möjligheten att njuta av säkert sex fritt från tvång, diskriminering och våld. LÄS MER

 4. 4. Community-led Development in Rural Areas in Sweden : Narratives Inquiry of Individuals’ Sensemaking Process and Motivations for Participation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vanessa Kasper; Gräfin Zu Castell-Castell Antonia; [2022]
  Nyckelord :Community-led development; sensemaking; motivation; narratives; sociology of organization; rural areas; Sweden;

  Sammanfattning : Rural areas across Europe have suffered severe socio- economic consequences of the financial crisis. Community-led development is a promising way of organizing for social innovation in these areas, in collaboration and independently of public actors. LÄS MER

 5. 5. Ledares och medarbetares syn på delaktighet vid ett flexibelt arbetssätt : Möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Kajsa Fridell; Anna-Karin Sjögren Näs; [2022]
  Nyckelord :Participation; Remote work; Flexible working; Communication; Knowledge sharing; Leadership; TQM; Delaktighet; Distansarbete; Flexibelt arbetssätt; Kommunikation; Kunskapsdelning; Ledarskap; Offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld av ständig utveckling och för att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer följa med i denna utveckling. En förutsättning för innovationer och förbättringsarbete är förmågan att göra organisationens medarbetare delaktiga i arbetet. LÄS MER