Sökning: "Organizational Impression Management"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Organizational Impression Management.

 1. 1. Effekten av reglerad hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Rosendal; Anton Rundqvist; [2019-07-29]
  Nyckelord :EU-direktivet 2014 95 EU; Hållbarhetsrapport; Organizational Impression Management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Införande av maskinell endodonti- ett lyckat förändringsarbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kerstin Leonard; My Vidigsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet var att öka förståelsen för vilka faktorer i en utbildning som är avgörande för att ett förändringsarbete på organisationsnivå ska genomföras och lyckas. Studien analyserar individuella införanden av maskinell endodonti i Folktandvården men resultatet är applicerbart på implementering av nya metoder inom vårdorganisationer. LÄS MER

 3. 3. Organizational Politicking: An Empirical Study on its Application to Communication Practitioners

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa Kenny; [2019]
  Nyckelord :Organizational Politics; Communication management; Tactics; Impression Management; Second-order management; Influence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organizational politicking (OP), otherwise known as workplace politics has for many decades been a deeply subverted topic in the management literature due to its widely negative credo. This study aims to investigate OP and its uncharted utilization within the communication profession drawing upon the empirical foundation of 15 qualitative in-depth interviews with communication practitioners in varying roles. LÄS MER

 4. 4. Organizational impression management-taktiker -en fallstudie i Nordea efter Panamaskandalen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Nilsson; Ida Petersson; [2017-06-27]
  Nyckelord :Kommunikation; organizational impression management; organizational impression management-taktiker; skandal; Panamaskandalen; Nordea;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och beskriva hur organizational impression management-taktiker (OIM-taktiker) används i ett företags kommunikation när det har varit med om en skandal.Metod: Denna uppsats är en fallstudie och har genomförts genom en innehållsanalys av den skriftliga berättande kommunikationen i kommunikationskanalerna årsredovisning, hållbarhetsrapport, pressmeddelanden och publikationer från det sociala mediet Facebook som företaget Nordea har gett ut efter att det hade varit med om Panamaskandalen under 2016. LÄS MER

 5. 5. ISO-Standarder som institution : En kvalitativ studie i hur standardiserade ledningssystem påverkar organisationers arbete med kvalitet och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marcus Billström; Mattias Ryglert; [2016]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 14001; quality; standardization; management systems; institutionalization; isomorphism; professionalization; ISO 9001; ISO 14001; kvalitet; standardisering; ledningssystem; institutionalisering; isomorfism; professionalisering;

  Sammanfattning : Kvalitetsledningsstandard ISO 9001 samt miljöledningsstandard ISO 14001 är idag frekvent förekommande i svenska företag. Standarderna har som syfte att ligga till grund för en organisations ledningssystem och innehåller en mängd kravspecifikationer som anses vara optimala för att en verksamhet ska bedriva ett hållbart kvalitetsarbete. LÄS MER