Sökning: "Organizational Memory"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Organizational Memory.

 1. 1. Vad lär vi oss av teamet? : En studie av teamarbete och att behålla kunskap i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Institutional Memory; Organizational Memory; Knowledge Transfer; Teams; Teamwork;

  Sammanfattning : Alla typer av organisationer är beroende av den kunskap dess medlemmar besitter, samtidigt som kunskap för företag har kommit att bli allt mer av ett konkurrensmedel. För att en organisation ska kunna behålla kunskap krävs att det finns såväl en metod för att förmedla kunskap mellan medlemmar som för att behålla kunskap när medlemmar lämnar organisationen. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET ATT BEVARA INTEGRITETEN HOS ÄLDRE MED DEMENSSJUKDOM PÅ SJUKHUS : EN SYSTEMATIK LITTERATURATURSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Alice Nakindja; [2021]
  Nyckelord :dementia; nursing care; integrity; qualitative research; privacy; hospitals; older people 65 ; respect; patient.; Demens; omvårdnad; integritet; kvalitativ forskning; privatliv; sjukhus; äldre 65 ; respekt; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar i samhället samtidigt som hälsoproblemen ökar för de allra flesta. Ungefär hälften av de patienter som vårdas på sjukhus är äldre människor. Äldre patienter är sårbara och riskerar att utsättas för sjukdomar och skador. LÄS MER

 3. 3. Barriers to Crisis-induced Learning within a Public Agency : A process-tracing plausibility probe of obstacles to MSB:s learning from the forest fire in Västmanland 2014

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Louise Tegneborg; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Crisis-induced learning; Organizational learning; Crisis management; Obstacles to organizational learning;

  Sammanfattning : After the devastating forest fire in the Swedish region of Västmanland in 2014, numerous investigations and evaluations suggested measures to improve the Swedish crisis management and preparedness. Yet, after a new wave of severe forest fires in 2018, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) concluded that the lessons from 2014 had not been sufficiently implemented, since several issues reoccurred. LÄS MER

 4. 4. Att äga Förintelsen : En studie i hur Förintelsens historia brukas i debatten om Förintelsemuseet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Erik Edberg; [2021]
  Nyckelord :Holocaust; Use of history; Museum; Debate; Förintelsen; Historiebruk; Museum; Debatt;

  Sammanfattning : To own the Holocaust  The aim of this study has been to summarise and analyse the use of history in the debate surrounding the building of a swedish Holocaust memorial museum. Material used in the study included consultations of SOU 2020:21 from various authorities/agencies and NGO´s, editorials and debate articles from Sweden's leading newspapers and motions and written questions written by members of the swedish parliament. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress från ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Johannesson; Lisa Eklöf; Julia Strandberg; [2020]
  Nyckelord :High workload; Work environment; Safe care; Nursing care; qualitative; Hög arbetsbelastning; Arbetsförhållanden; Säker vård; Omvårdnad; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är något som uppstår när det sker en obalans mellan krav och en individs förmåga att hantera dessa krav. Stress är en personlig upplevelse som hanteras olika för alla individer. Stress kan leda till nedsatt minneslagring samt sämre prestationsförmåga vilket för sjuksköterskor kan påverka utförandet av säker vård. LÄS MER