Sökning: "Organizational affiliation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Organizational affiliation.

 1. 1. Bankbranschen-helt jämställd? : En kvalitativ studie om kvinnliga mellanchefers upplevelser av hinder och möjligheter till avancemang inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johannes Youssef; Oskar Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Glass ceiling; leadership stereotypes; homosocial reproduction; gender; equality; Glastaket; stereotyper; homosocial reproduktion; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett land som jämfört med övriga länder i världen är långt fram i dess jämställdhetsarbete, där lagar kring diskriminering finns för att skydda arbetstagaren och för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning etc. Trots detta visar tidigare studier att det föreligger barriärer för vissa arbetstagare vid avancemang uppåt i den organisatoriska hierarkin och således inte ges samma möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Inkubatorer: Nyckeln till legitimitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Blackman; Erik Landgren; Clara Ramshage; [2020]
  Nyckelord :Liability of Newness; Inkubator; Legitimitet; Startupföretag; Stakeholder; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inkubatorer: Nyckeln till legitimitet? En kvalitativ studie om hur tillhörigheten till en inkubator skapar legitimitet för startupföretag Seminariedatum: 2020-06-03 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 högskolepoäng Författare: Simon Blackman, Erik Landgren, Clara Ramshage Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Liability of Newness, Inkubator, Legitimitet, Startupföretag, Stakeholder Syfte: Studien syftar till att undersöka vilken roll inkubatorer fyller i att skapa legitimitet för startups anknutna till dessa samt hur förutsättningarna för överlevnad och tillväxt påverkas av legitimiteten som inkubatorer genererar. Metod: Kvalitativ undersökning med primärmaterial i form av semistrukturerade intervjuer där respondenter valts utifrån ett icke-sannolikhetsurval. LÄS MER

 3. 3. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER

 4. 4. Självledarskap och organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anna Moore; [2019]
  Nyckelord :Organizational change: self-leadership: communication: change management: sociology; organisationsutveckling: organisationsförändring: självledarskap: kommunikation: förändringsledning: sociologi;

  Sammanfattning : Abstract Title: Self-leadership and Organizational Progress Author: Anna Moore Background: Within the school system, as well as throughout the broader part of society, change is brought on more rapidly. Organizations must be inclined and able to change past practices. LÄS MER

 5. 5. A clients’ perspective on external management consulting

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Nylund; Tilda Zerat; [2019]
  Nyckelord :Management Consulting; Client perspective; Motives behind utilizing management consulting; Consulting services.;

  Sammanfattning : Purpose: This paper aims to explore if organizational affiliation as a private and public organization influences the motives behind utilizing management consulting. Our topic, management consulting, has been widely discussed both in academic and non-academic settings and the client perspective in management consulting have to some extent received academic attention. LÄS MER