Sökning: "Organizational change"

Visar resultat 1 - 5 av 1770 uppsatser innehållade orden Organizational change.

 1. 1. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att motivera beteendeförändring i form av träning hos patienter med reumatisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marko Lazarevic; Jonathan Malmbom; [2023]
  Nyckelord :Exercise; qualitative research; rheumatic diseases; experience; behavioral change.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatiska sjukdomar är en vanlig orsak till inaktivitet hos de drabbade, även om fysisk aktivitet och träning enligt flertalet studier påvisats ha positiva effekter för sjukdomsbilden. Fysioterapeuter arbetar mycket med att motivera dessa patienter till beteendeförändring men deras roll i arbetet med motivation är mindre utforskat. LÄS MER

 2. 2. A communication perspective on barriers to planned implementation - A case study of the implementation of a care pathway at Danderyd University Hospital

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tobias Eknor; Rebecca Kuhl; [2023]
  Nyckelord :Communication; Change management; Planned implementation; Barrier; Care pathway;

  Sammanfattning : Organizations continuously undergo planned implementations to improve and develop their way of working, but implementing these changes comes with challenges. Even when the purpose of the implementations is clear and the new way of working is finalized, there is still a high risk that the desired change effects are not reached. LÄS MER

 3. 3. Organizational Culture in the New Normal - A Qualitative Case Study at Tele2

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Matilda Rönnberg; Pelle Sandlin; [2023]
  Nyckelord :Organizational Culture; Remote Work; New Normal; Socialization; Leadership;

  Sammanfattning : In the year 2020, the COVID-19 pandemic brought tremendous challenges for how organizations were to conduct their day-to-day business. A forced shift towards working remotely was necessary to prevent the virus' spread. The researchers wanted to investigate what remote work would entail for organizational culture. LÄS MER

 4. 4. Halvvägs till 2022. Skolväsendets digitala transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Bouroncle; Olle Hammarlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :Institutional logic; Digitalization; Swedish educational system; Policy making; Organizational change;

  Sammanfattning : The following case study analyzes the current digitalization project that is undergoing at municipal schools in Sweden. The government has emphasized the importance of a digitalized society and hopes to achieve this through a more digitalized school system. LÄS MER

 5. 5. Buyer-supplier collaboration during organizational transition to circular supply chain : A multiple case study on barriers and actions to support circularity implementation in the supply chain

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Rita Pauryte; Indy Vanluchene; [2022]
  Nyckelord :Supply chain management; Circular supply chain; Buyer-supplier collaboration;

  Sammanfattning : Background: The importance of transitioning to a more sustainable and circular production and consumption model is growing, with the looming threat of climate change. The supply chains (SC) are at the foreground of this change, with the linear model as a polluter of magnitude. LÄS MER