Sökning: "Organizational outcome"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden Organizational outcome.

 1. 1. Vem tar hand om den som hjälper? En kvantitativ studie över organisatoriska faktorers samband med Compassion Satisfaction, Burnout och Secondary Traumatic Stress hos personal på kvinnojourer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Liljedal; Rebecka Jensen; [2019]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Burnout; Secondary Traumatic Stress; Work-Life Balance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersökte organisatoriska och demografiska faktorers förmåga att predicera utfall på beroende variablerna Burnout, Secondary Traumatic Stress och Compassion Satisfaction hos personal på kvinnojourer. I linje med tidigare forskning var studiens hypoteser att skyddande organisatoriska faktorer skulle predicera höga utfall på Compassion Satisfaction, som innebär den positiva påverkan arbetet medför, och låga utfall på Burnout och Secondary Traumatic Stress, vilka innebär den negativa påverkan av arbetet, samt att demografiska variabler skulle korrelera signifikant med utfall på beroende variabler. LÄS MER

 2. 2. Riverine Operations : ett utvecklande koncept

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Ohlsson Jesper; [2019]
  Nyckelord :riverine operations; amfibiekrigföring; tekniska system; militär förmåga;

  Sammanfattning : Climate change will most likely cause marine ecosystems and human living conditions to change in the areas bordering on the sea, rivers and its delta. As a result of these changes with significant resource shortages, there are obvious risks that conflicts arise between peoples' groups or other spheres of interest. LÄS MER

 3. 3. A New Insight into Data Requirements Between Discrete Event Simulation and Industry 4.0 : A simulation-based case study in the automotive industry supporting operational decisions

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Afroz Mirzaie Shra; [2019]
  Nyckelord :Data Requirements; Discrete Event Simulation; Industry 4.0; Operational Decisions; Production System Development;

  Sammanfattning : Current industrial companies are highly pressured by growing competitiveness and globalization, while striving for increased production effectiveness. Meanwhile, flustered markets and amplified customer demands are causing manufacturers to shift strategy. LÄS MER

 4. 4. Understanding the process of successful acquisition: An actor-network-theory perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Khalid Dzhabrailov; [2018-07-03]
  Nyckelord :Mergers Acquisitions; Success factors; Actor network theory; Translation model;

  Sammanfattning : MSc in Mangagement.... LÄS MER

 5. 5. Stimulating Green FinTech Innovation for Sustainable Development: An Analysis of the Innovation Process

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Susan Ranchber; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Finance; Green FinTech innovation; Innovation process;

  Sammanfattning : Achieving a sustainable development and fighting climate change will require a faster and vaster allocation of financial resources than what has yet been witnessed. Green FinTech innovations have been identified as one potential solution to this challenge. LÄS MER