Sökning: "Organizational outcome"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Organizational outcome.

 1. 1. Spel för galleriet eller reell förändring - Socialarbetares resonemang om ungt brukarinflytande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Clara Granström; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; service user; children’s participation; influence; service user participation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the accounts in how social workers, who work with adolescents in service user positions, reasons regarding young user influence. Considering that the Children’s Rights Convention was implemented into Swedish law in 2020, and the expressed the importance of working with user-influence from Socialstyrelsen, this subject has increasingly become relevant to investigate. LÄS MER

 2. 2. The art to transact an acquisition and merger - A qualitative study of a merger and acquisition transaction unfolding and aspects influencing the process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yosef Duman; [2019-07-03]
  Nyckelord :MERGER ACQUISITIONS; CULTURE; POST PRE-MERGER ANALYSIS; PROCESSES; COMMUNICATION;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Organizational Precarity : An Anthropological study of a Civil Society Organization in austerity-ridden Greece

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Eleni Zoi Palaiorouta; [2019]
  Nyckelord :Austerity; precarity; solidarity; organizational anthropology; Greece;

  Sammanfattning : This study examines a Greek civil society organization, which is struggling to cope with the precarity caused by the environment of crisis. By looking into the austerity that prevails in Greece, I aim to discuss the connection between the Greek society and the organization, as both of them are struggling with the consequences of the crisis which brings them into a precarious position. LÄS MER

 4. 4. Vem tar hand om den som hjälper? En kvantitativ studie över organisatoriska faktorers samband med Compassion Satisfaction, Burnout och Secondary Traumatic Stress hos personal på kvinnojourer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Liljedal; Rebecka Jensen; [2019]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Burnout; Secondary Traumatic Stress; Work-Life Balance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersökte organisatoriska och demografiska faktorers förmåga att predicera utfall på beroende variablerna Burnout, Secondary Traumatic Stress och Compassion Satisfaction hos personal på kvinnojourer. I linje med tidigare forskning var studiens hypoteser att skyddande organisatoriska faktorer skulle predicera höga utfall på Compassion Satisfaction, som innebär den positiva påverkan arbetet medför, och låga utfall på Burnout och Secondary Traumatic Stress, vilka innebär den negativa påverkan av arbetet, samt att demografiska variabler skulle korrelera signifikant med utfall på beroende variabler. LÄS MER

 5. 5. Developing an integrated understanding of performance management in virtual teams

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hosam Taha Zeen Al-Sakkaf; Jordan Stilley; [2019]
  Nyckelord :performance management; virtual teams; trust; culture; managerial solutions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research problem: The current research into the performance management of virtual teams is scarce and fragmented. Furthermore, studies that have focused on the performance of virtual teams give limited managerial advice. LÄS MER