Sökning: "Organizational sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Organizational sociology.

 1. 1. Barn som anhöriga vid vårdcentral - Kuratorers erfarenheter och tankar kring arbetet med barn som anhöriga utifrån vårdcentralens kontext i Region Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nina Wallgren; [2021]
  Nyckelord :Children as next of kin; primary health care; health care social worker; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the experiences and thoughts of the health care social workers working with children as next of kin in Primary health care. This was made through semi-structured interviews with seven health care social workers in Primary health care in Region Skåne. LÄS MER

 2. 2. A sovereign abode – Democracy, discipline and deliberation in a Swedish housing association from 1943 to the present

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marcus Schmidt; [2021]
  Nyckelord :Autonomy; civil society; collective decision-making; freedom; Hannah Arendt; Jürgen Habermas.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since its inception, the discipline of sociology has struggled to bridge the gap between structure and agency. How is it that individuals can be free whilst also part of a larger context that determines their actions? This study aims to make a small contribution towards solving this conundrum. LÄS MER

 3. 3. What Makes the EU Tick? : Understanding the Role of Ideas in the Design of the European Institutions in a Novel Way

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Alice Framba; [2021]
  Nyckelord :European Union Institutions; Organizational Research; European Integration Theory; Adaptation; Historical Institutionalism; Ideas;

  Sammanfattning : This Research is aimed at becoming a theoretical contribution to the field of European Integration Theory and IR for two reasons. Firstly, this Research proposes the theoretical perspective of Talcott Parsons from sociology and organizational research to scholars within IR Theory. LÄS MER

 4. 4. "Jag är bonden i schack" : En studie av medarbetares indirekta och direkta protester gentemot en hierarkisk organisationsstruktur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Carolina Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Organizational sociology; management strategies; loyalty; protest; hierarchical organizational structure; Organisationssociologi; hanteringsstrategier; lojalitet; protest; hierarkisk organisationsstruktur;

  Sammanfattning : The aspiration of every organization is to collectively gather people in order to perform structured activities to fulfill its purpose. But what if there are circumstances within an organization that interferes with this? The thesis of this study is to scrutinize how employees experience their position in a hierarchical organizational structure, and what management strategies they use to direct and indirect protest against this structure. LÄS MER

 5. 5. “Kan man hitta den där balansen och rida på den här distansvågen istället för att dränkas av den så kommer manatt må väldigt mycket bättre.” : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av distansarbetet under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vendela Engblom; Sandra Schmidt Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Telework; flexible work; self-leadership; COVID-19; work-life balance; Distansarbete; flexibelt arbete; självledarskap; Covid-19; arbets-privatliv balans;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i sociologi behandlar covid-19-pandemins påverkan på arbetsplatsen samt hur företagen anpassat sig till distansarbete. I den här kvalitativa studien var syftet att få en djupare förståelse för hur distansarbetet upplevts av medarbetarna på företaget. LÄS MER