Sökning: "Organized Crime"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Organized Crime.

 1. 1. Civilian Agency in Contexts of Organized Criminal Violence : The case of the bandas criminales in Colombia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Pauline Blöth; [2019]
  Nyckelord :organized crime; civilian agency; social organization; criminal groups; neo-paramilitary; Colombia; delincuencia organizada; crimen organizado; civiles; organización social; Colombia; Meta; bandas criminales; neoparamilitares;

  Sammanfattning : While research increasingly recognizes the importance of civilian agency and strategies in influencing conflict dynamics and reducing civilian victimization in the context of armed conflict, research has until now not investigated whether civilians also have the capacity to limit organized criminal violence. This study thus aims to answer under which conditions civilians can protect themselves from and influence levels of organized criminal violence and draws on the literatures on civilian self-protection and autonomy strategies in the context of armed conflict, as well as on organized criminal governance and violence. LÄS MER

 2. 2. ATT VITTNA ELLER INTE VITTNA, DET ÄR FRÅGAN. En kvalitativ studie som undersöker hur individer ur civilsamhället och anställda inom rättsväsendet ser på anonyma vittnen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Karlsson; Ulf Sempert; [2019]
  Nyckelord :anonyma vittnen; vittnen; anonymitet; rättssäkerhet; vittnesplikt; domstols bias; rättssystem; anonymous witnesses; anonymous; witnesses; legal certainty; obligation to testify; court bias; legal system;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med kvalitativ forskningsmetod undersöka vilka tankar och attityder individer ur civilsamhället som varit utsatta för eller bevittnat ett brott och sakkunniga inom rättsväsendet har kring fenomenet anonyma vittnen. Vi ämnade även undersöka om en tillämpning av anonyma vittnen i svenska domstolar skulle förändra respondenternas syn på sin egen benägenhet att vittna. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av brottslingar i kriminalpolitiska program : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Patricia Jonsson-Lindberg; Anna Elers Zander; [2019]
  Nyckelord :constructions of culprits; criminal policy; critical discourse analysis; labelling theory; critical criminology; konstruktioner av brottslingar; kriminalpolitik; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; kritisk kriminolog;

  Sammanfattning : Construction of culprits within criminal policy programs: A critical discourse analysis. The purpose of this study was to make visible discourses within criminal policy before the elections of 2018 through analysis of the established political parties ́ criminal policy programs. LÄS MER

 4. 4. Self-Governed Interorganizational Networks for Social Change: A Case Study of the Criminalization of Online Sexual Grooming in Malaysia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rachel Kuilan; Keren Acevedo; [2019]
  Nyckelord :self-organization; interorganizational networks; cross-sector collaborations; governance structure; criminalization; online sexual grooming; social sustainability;

  Sammanfattning : Cross-sector collaborations in the form of self-organized interorganizational networks are key mechanisms to address complex social sustainability problems in a systematic manner with accelerated and effective results. Self-organized interorganizational networks allow for collaborations through low degrees of hierarchy and bureaucracy while achieving high levels of ownership and commitment among member organizations. LÄS MER

 5. 5. Rösterna på Flashback : En studie om virtuell gemenskap på ett internetforum kring dödsskjutningarna i Malmö 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amirali Tajik; Lourdes Malinao; [2019]
  Nyckelord :Virtual community; Anonymity; Internet forum; Asynchrony; Society; Flashback; Virtuell Gemenskap; Anonymitet; Internetforum; Asynkronitet; Samhälle; Flashback;

  Sammanfattning : Flashback is one of the most well known internet forums in Sweden. People visit the site to discuss different topics, to share information, to express opinions or to read posts by others. On Flashback’s ‘crime forum’ the users gather to share information but also to express opinions. LÄS MER