Sökning: "Oriflame"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Oriflame.

 1. 1. Dynamic Marketing Capabilities : Organizational Renewal Towards Social Media Marketing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Hult; Jannike Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Dynamic Marketing Capabilities; Dynamic Capabilities; Knowledge Management; Absorptive Capacity; Organizational Renewal; Social Media Marketing;

  Sammanfattning : Through a qualitative study based on an integrative model of dynamic marketing capabilities (DMCs), we have aimed to investigate how acquisition and integration of market knowledge have affected the process of organizational adaptation towards social media marketing and how this has led to a reconfiguration and adaptation of the firms’ organizational resources and capabilities. The empirical data was collected through semi-structured interviews with five case companies; Bambino MAM, L’Oréal Nordics, Oriflame, Unilever, and Åhléns. LÄS MER

 2. 2. Personnel motivation in multinational companies : standardization and adaptation

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Stepanyan; [2016]
  Nyckelord :Multinational company; Motivation system; Cross-cultural differences; Standardization and adaptation; Motivational tools; Personnel motivation; Motivation in multinational companies;

  Sammanfattning : With the increasing emergence of multinational companies and the increased popularity of these companies, the question of the organization of their activities becomes interesting for the HR community worldwide. These companies are renowned for deliberate management structure of human resources and their effective use. LÄS MER

 3. 3. How could cosmetic companies use social media in times of crisis?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Emina Busatlija; Mia-Berentje Land; Anne Nathalie Mathieu; [2014]
  Nyckelord :Crisis management; Social media; Facebook; YouTube; Twitter; Nestlé; Air France; British Petroleum; Cosmetic Industry; Oriflame;

  Sammanfattning : Purpose This thesis aims to provide guidelines for cosmetic companies on how to use social media in times of crisis.Background In today’s society, cosmetic companies can face crises that can vary according to their level of impact and their level of controllability. LÄS MER

 4. 4. Bara ett nagellack eller en iögonfallande kristallyta med djupa, klassiska färger? : Om översättning från svenska till polska av reklamtexter för Oriflame kosmetikaprodukter.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Zofia Wojtysiak; [2014]
  Nyckelord :translation of advertising; multimodality; image analysis; gender perspective; reklamöversättning; multimodalitet; bildanalys; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utröna huruvida Oriflames svenska reklamtexter skiljer sig från sina polska översättningar samt om eventuella skillnader beror på kulturell anpassning till målkulturen. Vidare har en bildanalys genomförts med syfte att undersöka samspelet mellan text och bild samt hur detta samspel eventuellt kan påverka konsumenterna. LÄS MER

 5. 5. Ansvarsfullt företagande bortom landets gränser : En studie om svenska företags internationella CSR-arbete

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mirza George; Vivianne Hawsho; [2013]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; sustainability; retail; stakeholders; Corporate Social Responsibility; CSR; ansvarsfullt företagande; hållbarhet; dagligvaruhandeln; intressenter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how Swedish retail companies work with CSR internationally.The study also sought to explore the opportunities and challenges that exist, and the stakeholders that motivate companies CSR commitment. LÄS MER