Sökning: "Ornamo-Aryo Chabo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ornamo-Aryo Chabo.

  1. 1. Nyemissionens påverkan på aktiekursen : En eventstudie om hur tillkännagivanden av nyemissioner påverkar aktiekursen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Tomas Thomas; Ornamo-Aryo Chabo; [2016]
    Nyckelord :Equity issue; abnormal return; event study; share price; announcement; Nyemission; abnormal avkastning; eventstudie; aktiekurs; tillkännagivande;

    Sammanfattning : Aktiebolag har i dagsläget ett antal olika alternativ för att få in nytt kapital. Vid ett kapitalbehov så kan företaget välja att genomföra en nyemission. Tidigare forskning kring nyemissioner visar att det sker en generell nedgång av aktiekursen vid tillkännagivandet av nyemissionen. LÄS MER