Sökning: "Orosanmälan"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Orosanmälan.

 1. 1. Covid-19 – ett ingenmansland för förskolebarn i utsatthet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Hannah Svanteman; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; absent preschool children; notification obligation; report of concern; social services; Covid-19; frånvarande förskolebarn; anmälningsplikt; orosanmälan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Forskning visar att risken för våld och utsatthet i hemmet för barn ökar som en konsekvens av ”nedstängningar” under våren 2020 i samband med covid-19. Personal vid förskola och socialtjänst mister insyn i förskolebarns liv när vårdnadshavare håller barn hemma. LÄS MER

 2. 2. Att anmäla eller inte anmäla när ett barn far illa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Ekeroth; Linnéa Tallvik; [2020-08-06]
  Nyckelord :Orosanmäla; sjuksköterska; anmälningsplikt; barnmisshandel; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och att få växa upp under trygga förhållanden.Dessvärre lever inte alla barn efter dessa villkor. Vissa barn far illa och utsätts för hot,missförhållanden och försummelse, vilket orsakar ett stort lidande. LÄS MER

 3. 3. Barn som far illa. Sjuksköterskors upplevelser av att anmäla vid misstanke om att barn far illa – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Weimén; Sandra Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Upplevelse; Barnmisshandel; Orosanmälan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år utsätts tusentals barn för olika former av misshandel i Sverige, vilketpåverkar deras livskvalité och hälsa. Barnmisshandel kan ge långvariga konsekvenser, såsomsämre studieresultat, psykisk ohälsa och kan i värsta fall leda till döden. LÄS MER

 4. 4. Anmälningsplikt av elever som far illa : Lärares perspektiv av risker, hinder och problem vid orosanmälan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lena Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Orosanmälan; Barn; Skola; Lärare;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att en stor mängd barn i missgynnande situationer inte uppmärksammas i skolan samt att lärare inte fullföljer sin anmälningsplikt. Det finns dock relativt lite forskning om orosanmälan från ett lärarperspektiv för barn i högstadie- och gymnasieålder. LÄS MER

 5. 5. "Det är aldrig svart eller vitt, det är alltid en gråzon" : En kvalitativ studie om de faktorer som förskollärare upplever försvårar respektive förenklar beslutet om att göra en orosanmälan.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronika Hultquist; Elin Liljegren; [2020]
  Nyckelord :Mandatory reporting; preschool teachers; maltreated children; social services; Anmälningsplikt; förskollärare; barn som far illa; socialtjänst;

  Sammanfattning : Med studien ville vi lyfta fram de faktorer som kan underlätta eller försvåra när man som förskollärare gör en anmälan till socialtjänsten vid oro om att ett barn far illa. Denna kvalitativa studie genomfördes genom fem intervjuer med utbildade förskollärare från tre olika kommuner i mellansverige. LÄS MER