Sökning: "Orosanmälan"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Orosanmälan.

 1. 1. Att anmäla eller inte anmäla när ett barn far illa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Ekeroth; Linnéa Tallvik; [2020-08-06]
  Nyckelord :Orosanmäla; sjuksköterska; anmälningsplikt; barnmisshandel; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och att få växa upp under trygga förhållanden.Dessvärre lever inte alla barn efter dessa villkor. Vissa barn far illa och utsätts för hot,missförhållanden och försummelse, vilket orsakar ett stort lidande. LÄS MER

 2. 2. Barn som far illa. Sjuksköterskors upplevelser av att anmäla vid misstanke om att barn far illa – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Weimén; Sandra Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Upplevelse; Barnmisshandel; Orosanmälan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år utsätts tusentals barn för olika former av misshandel i Sverige, vilketpåverkar deras livskvalité och hälsa. Barnmisshandel kan ge långvariga konsekvenser, såsomsämre studieresultat, psykisk ohälsa och kan i värsta fall leda till döden. LÄS MER

 3. 3. När något inte stämmer: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa eller misstänks fara illa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Mirshahi; Nora Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; Erfarenheter; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och skyddas från alla former av våld. Att som barn utsättas för våld kan ge negativa konsekvenser och barnets utveckling riskerar att påverkas. LÄS MER

 4. 4. Barn som far illa i sin uppväxtmiljö : En kvalitativ enkätstudie om förskollärares erfarenheter och kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Westin Karlsson; Sofie Ödqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; uppväxtmiljö; anmälningsplikt; orosanmälan; förskoledidaktik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa förskollärares roll när det uppstår situationer i förskolan där det uppmärksammas att ett barn far illa i sin uppväxtmiljö. Det är en kvalitativ enkätstudie som syftar till att synliggöra förskollärares egna kunskaper och erfarenheter av barn som far illa i sin uppväxtmiljö. LÄS MER

 5. 5. Anmälningsplikten 14:1 SoL - Utmaningar och etiska överväganden vid processen av en orosanmälan- yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Siv Ljunggren; Ernisa Bilal; [2020]
  Nyckelord :social services; lack of report; youths; ethical challenges; difficulties; professionals;

  Sammanfattning : This study examines the convoluted challenges of different professions and their duty to report to Social Services if suspicion or knowledge of a child being in physical or mental danger occurs. In Sweden this is regulated by the law 14:1 SoL that requires personnel in their work with minors to report the slightest concern of danger without any circumstances. LÄS MER