Sökning: "Orrit Stahlénius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Orrit Stahlénius.

  1. 1. Det queera Japan: Genusföreställningar och normbrytande konst i det samtida Japan

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Orrit Stahlénius; [2007]
    Nyckelord :Japan; Gender; Identity; Performance; Queertheory; Butler; Morimura; Shimada; Takarazuka;

    Sammanfattning : This paper discusses some concerns about Japanese gender identity as a construct and the subversive means to overthrow it. In my paper I claim that the eastern influences on Japan has created a gap between old and new gender- traditions and norms. LÄS MER