Sökning: "Orthodox Judaism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Orthodox Judaism.

 1. 1. "Var fruktsamma och föröka er..." - men hur? Assisterad befruktning i judisk och katolsk bibeltolkning och teologi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Gunnarsdotter Konnebäck; [2019-06-27]
  Nyckelord :assisted Reproductive Technology; IVF; Judaism; Catholicism; the Story of Creation;

  Sammanfattning : This study is an investigation of the arguments and the discussion concerning Assisted Reproductive Technology (ART) and its relation to doctrines in the Jewish and Catholic faith traditions. In the creation story of the Bible, God commands humans to be fruitful and multiply and in the light of this story, this essay examines the approaches towards ART from the twodifferent perspectives of faith: How are human beings meant to, or allowed to, procreate. LÄS MER

 2. 2. Tell me it's OK to be who I am : En kvalitativ studie av konflikten mellan religiositet och sexuell identitet hos två homosexuella ortodoxa judar och en homosexuell muslim

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Samuel Johansson; [2019]
  Nyckelord :Religion; Homosexuality; Orthodox Judaism; Islam; Psychological Distress;

  Sammanfattning : The aim of this study is to from a qualitative perspective develop a deeper understanding of how religiously conservative homosexuals with deeply held religious views, experience and tackle the conflict between their religiousity and sexuality. I am also interested in how this conflict might contribute to psychological distress, if at all. LÄS MER

 3. 3. Den stereotypa religionsutövaren : En granskning av judendom och hinduism i grundskolans läromedel i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofia Weimer; [2018]
  Nyckelord :Judendom; hinduism; läromedel; stereotyper; generalisering; konsekvens;

  Sammanfattning : This essay analyses how Judaism and Hinduism are portrayed in textbooks of religion. To get a width in the study three textbooks from different publishers are examined. The analysed textbooks are produced for secondary school according to the newest curriculum from 2011. LÄS MER

 4. 4. Why was Paul upset? (Gal. 2.11-14)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Luka Hansen; [2014]
  Nyckelord :Paul; Peter; apostle; Antioch; church; Galatians; Zetterholm; Nanos; Dunn; Martyn; exegesis; Roman; Greek; Judaism; Gospel; new perspective on Paul; radical perspective on Paul; old perspective on Paul; Vestergaard; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The tension between Jews and Gentiles is a well-recorded and pregnant debate within the field of biblical exegesis today. One of the biblical passages that directly relates to this special situation, often labelled the ‘incident of Antioch’, is Gal 2.11-14. LÄS MER

 5. 5. Den osynliggjorda kvinnan : En analys av läromedel i religionskunskap för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Vildana Vukovic; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis has the purpose that through a text analysis examine how four schoolbooks for high school treats the religions Judaism and Hinduism. The schoolbooks are from the years 2000, 2001, 2003 and 2009. The perspectives are from a religious viewing point, that means that the women are religious, Jewish feminists and Hindu feminists. LÄS MER