Sökning: "Orthotics"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Orthotics.

 1. 1. ADDITIVE MANUFACTURING FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY : Innovative Design for an Ankle Foot Orthosis

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Theresa Hoai-Thuong Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Ankle Foot Orthosis; Orthotics; Assistive Technology; 3D Printing; 3D Scanning; Additive Manufacturing; Self-Expression; Personalization; Customization; Human Rights;

  Sammanfattning : The following report presents a Master thesis project about a re-design of an ankle foot orthosis using additive manufacturing as the production method, conducted by a student in Spring 2020 as part of the Master’s programme Industrial Design at Jönköping University’s School of Engineering. Ankle foot orthoses are the most prescribed lower extremity orthoses worldwide and are worn in a visually obtrusive way making patients feel stigmatized for their disability. LÄS MER

 2. 2. Risk för fotsår vid diabetes : Är objektiva riskfaktorer associerade med upplevd risk?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Gustav Jarl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Foot ulcers are a common and difficult complication of diabetes, and can end with amputation of the foot. Although some patients fear amputation more than death, adherence to self-care to prevent ulceration is generally low. This raises the question about how people at risk of foot ulcerations perceive risks. LÄS MER

 3. 3. kil-inlägg som behandlingsmetod för gonartros jämfört med neutrala inlägg, en systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Pontus Lindblad; Emil Rune; David Johansson; [2020]
  Nyckelord :Osteoarthritis; treatment; wedge; lateral; insole; foot orthosis; orthotics; pain; function; literary review; Gonartros; behandling; kilar; lateral; inlägg; fotortos; ortoser; smärta; funktion; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många individer oftast äldre drabbas av gonartros, denna diagnos kan orsaka smärta och nedsatt funktion vilket i sin tur kan leda till begränsningar i det dagliga livet. Detta är en systematisk litteraturöversikt över studier som har undersökt laterala kil-inlägg som behandlingsmetod för att minska smärta och förbättra funktion hos patienter med medial gonartros. LÄS MER

 4. 4. Assessment of function of a 3D-printed body-powered upper limb prosthetic device

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Adam Broman; Gustav Blom; [2019]
  Nyckelord :RIT-arm; hand function; Box and block test; nine-hole peg test; OPUS;

  Sammanfattning : Purpose Conventional arm-prosthesis are expensive to make and therefore limit the availability for users on the geographical locations there the user pays for it. This study compares the hand function of a 3D-printed prosthesis with lower production cost with a traditional prosthesis. LÄS MER

 5. 5. Barns intryck av omgivningen på en ortopedteknisk avdelning : -      En kvalitativ studie om hur barn uppfattar miljön och mötet på en ortopedteknisk avdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Frida Tennstedt; Linnea Mastoraki Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att uppnå en god barnanpassad vård inom ortopedteknik krävs information om hur barn uppfattar mötet på en ortopedteknisk avdelning. Genom att ta del av barns tankar, åsikter och förslag kan verksamheter i framtiden lättare argumentera för exempelvis hur lokaler bör inredas och hur man bör bemöta barn. LÄS MER