Sökning: "Ortiz Ortiz"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Ortiz Ortiz.

 1. 1. Value Relevance of R&D Advances in the US Biotechnology Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gerardo Ortiz; Ida Tobiasson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Biotechnology; Non-financial information; R D announcements; Stock market reactions; Value relevance;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Lågfrekvent eller högfrekvent ljuddesign i skräckspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Lindström Ortiz; Kristian Johansson; [2020]
  Nyckelord :Skräck; frekvensomfång; spel; film; ljud och musik;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur lågfrekvent och högfrekvent skräck ljuddesign upplevs i ett neutralt grafiskt spel. Studien har undersökt vilken ljuddesign anses som mest skrämmande för att kunna underlätta eller vidareutveckla i hur man ljudlägger skräckspel. LÄS MER

 3. 3. Generating socio-emotional learning in children and adolescents living in vulnerable conditions: : Perceptions of practices

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carolina Camacho Ortiz; [2020]
  Nyckelord :Socio-emotional Learning; Vulnerable childhood and adolescence; Mental Health; Program Implementation; Resilience; Protective factors; Facilitators Education; Psychosocial Education.; Aprendizaje socioemocional; Niñez y adolescencia vulnerable; Salud mental; Implementación de programas; Resiliencia; Factores protectores; Educación de facilitadores; Educación psicosocial.;

  Sammanfattning : Many children and adolescents that live under vulnerable social conditions in Latin America and Colombia do not have access to quality programmes that focus on psychosocial education based on socio-emotional learning. Research evidence on practices used by programme facilitators is still underdeveloped in the region. LÄS MER

 4. 4. Samverkan kring barn med intellektuell funktionsnedsättning mellan grundsärskola, habilitering och föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Linderos; Carolina Ortiz Pinto; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga chefers röster i energibranschen : - En studie av kvinnors upplevelser av barriärer i sin roll som chef

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daphne Frithiofsen; Alexandra Ortiz Caro; Julia Fokina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 20/06/09 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Daphne Frithiofsen, Julia Fokina, Alexandra Ortiz Caro Titel: Kvinnliga chefers röster i energibranschen - En studie av kvinnors upplevelser av barriärer i sin roll som chef Handledare: Marie Mörndal Nyckelord: Ledarskap, kvinnligt ledarskap, manligt dominerade arbetsplatser, könsroller, ledarskapskompetenser. Frågeställning: Vilka kompetenskrav är centrala för chefer i energibranschen, enligt kvinnliga chefer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnliga chefers upplevelser av barriärer i sin roll i en mansdominerad bransch, utifrån kompetenser Metod: En kvalitativ studie med tio semistrukturerade intervjuer av kvinnliga chefer från två olika företag i energibranschen. LÄS MER