Sökning: "Ortodoxa kyrkan historia"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ortodoxa kyrkan historia.

 1. 1. Kristendomens historia är äldre än tryckpressen : En studie av teologiska läroböckers framställning av ortodox kyrklighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rebecka Leikun Goldschmidt; [2020]
  Nyckelord :Historia; Teologi; Kristendomen; Kyrkohistoria; Postkolonialism; Kolonialism; Ortodoxa Kyrkan; Orientalisk; Bysantinsk; Chalcedon; Östkyrka; Västkyrka; Läroböcker; Textanalys.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kamp mot den döda tron -Västlaestadianismen och svenska statskyrkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hannes Lehtimäki; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kristendomen är den religion som kanske mest har påverkat och format världen. Ända sedan de första kristna började predika om en jude med namnet Jesus så har kristendomen tagit en stor plats i världshistorien. Denna historia som sträcker sig över 2000 år har handlat om guld, blod och äran av att tjäna Gud. LÄS MER

 3. 3. Österns Assyriska Kyrka : Historia och teologi, med inriktning på teologiska konflikter med den Syrisk Ortodoxa kyrkan, samt den Koptiska kyrkan (i dagens Sverige).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rebecca Khoshaba; [2013]
  Nyckelord :Religious conflicts; conflict resolution; christian theology; church history; nature of Christ; The Virgin Mary; The Assyrian Church of the East; The Church of the East; Syriac Orthodox Church; The Coptic Church; Religiösa konflikter; kristendom; teologi; kyrkohistoria; Jesus natur; jungfru Maria; Österns Assyriska kyrka; Österns kyrka; Syrisk Ortodoxa kyrkan; Koptiska kyrkan; Assyriska kyrkan;

  Sammanfattning : The Purpose of this essay is to seek an answer to whether or not a conflict exists between priests of the Assyrian Church, the Syrian Orthodox Church and the Coptic Church in contemporary Swedish society, as well as to examine the environment between the three. The theological dissimilarities will be studied (from a historical standpoint), along with the interviewed participants views on the division in Christianity which will be presented also. LÄS MER

 4. 4. Att hitta sin plats i samhället … : en studie om syrianers/assyriers erfarenheter av ett liv i diaspora och ett möte med den svenska kulturen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Hemme; [2010]
  Nyckelord :integration; kulturarv; assyrier; syrianer; kulturmöte; seyfo; folkmord; syrisk-ortodoxa kyrkan; religionsmöte;

  Sammanfattning : Assyrier/syrianer är en folkgrupp med en oavbruten historia sedan 3000 år tillbaka. De härstammar från Mesopotamien där de även var först med jordbruk och skriftspråk. Språket är heligt och kommer från Jesu tid. LÄS MER

 5. 5. Bikten : En jämförande studie av synen på bikt inom Katolska och Syrisk-Ortodoxa kyrkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Martin Saffo; [2010]
  Nyckelord :Penance; Confession; Catholic church; Syriac-Orthodox church; Orthodox; Catholic; Forgiveness; Confession; Sacrament; Pope; Patriarch.; Bikt; Bikten; Katolska kyrkan; Syrisk-Ortodoxa kyrkan; Förlåtelse; Bot; Sakrament; Kyrka; Katekes; Ortodox; Katolsk; Påve; Patriark.;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka Katolska och Syrisk-Ortodoxa kyrkans förståelse av bikten. Det var på grund utav mitt intresse för båda kyrkorna samt att jag inte funnit något liknande material på svenska som jag valde just detta syfte med min uppsats. LÄS MER