Sökning: "Ortsprismetoden"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Ortsprismetoden.

 1. 1. Värdering av bolagsmark : Företag och värderares syn på olika värderingsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Adam Hurtig; Jacob Åkersten; [2021]
  Nyckelord :avkastningsmetoden; biologiska tillgångar; bokfört värde; bolag; företag; IAS 16; IAS 41; ortsprismetoden; skog; skogsvärdering; verkligt värde; värderingsmetoder; biological assets; company forest; fair value; market statistic; present value method; the sales comparison approach; valuation;

  Sammanfattning : Varje år redovisar skogsbolagen sina tillgångar i sin årsredovisning. Tidigare har företagen använt sig av bokfört värde men i och med att flera stora skogsaffärer har genomförts på marknaden har många skogsbolag gått över till att redovisa sina skogligatillgångar till verkligt värde (marknadsvärdet). LÄS MER

 2. 2. Hantering av ortsprismetoden utifrån värdepåverkande faktorer hos bostadsrätter : En kvalitativ studie baserad på fastighetsmäklares preferenser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Olivia Spring; Angelica Svensson; [2020]
  Nyckelord :ortsprismetoden; värdepåverkande faktorer; bostadsrätter; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : There is not a single object in the world that resembles another object, which is both the delight and the complexity of the residential apartments market. Residential apartments are unique in their kind and possess particular attributes that influence their market values. LÄS MER

 3. 3. Få betalt för att bo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Teodora Jevdic; [2019]
  Nyckelord :Bostadsmarknaden; bostadspriser; bostadsrätt; fastighetsvärdering; ortsprismetoden; prisutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Few markets are followed with such a great interest as the housing market. The development of house prices is something that intrigues on a national and an individual level, since properties are often seen as the most valuable asset in a household. Prices for co-operative apartments in Sweden have practically doubled in 2018 compared with 2008. LÄS MER

 4. 4. Småhusfastigheters värdeförändring vid större infrastrukturprojekt : En studie av ombyggnationen E4 Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Andersson Skått; Kristoffer Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Transport infrastructure; Property prices; Location-based sales comparison method; E4 Sundsvall; Transportinfrastruktur; Fastighetspriser; Ortsprismetoden; E4 Sundsvall;

  Sammanfattning : Infrastruktursatsningar är en stor del av den regionala utvecklingen i Sverige och forskare i ämnet är eniga om att satsningar på infrastruktur genererar en ökad ekonomisk utveckling. Något de fortfarande är oeniga om, är vilka metoder som är lämpliga att använda för att räkna ut effekten av den ekonomiska vinsten. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsvärdering i Sverige och i Spanien : En jämförande studie om fastighetsvärdering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Cornelia Björn; Elina Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Property valuation; Valuation methods; Valuation factors; Market value; Sweden; Spain; Fastighetsvärdering; Värdering; Spanien;

  Sammanfattning : Fastighetsvärderingar utförs av mäklare eller värderare inför försäljning, belåning, arvskiften, skilsmässor, etc. Genom olika metoder beroende på vilket värderingsobjekt det handlar om kan ett marknadsvärde uppskattas. Vid värderingar av småhus är ortsprismetoden genomgående den mest användbara metoden. LÄS MER